Alla grenar

FK Trampen, ungdomsförening september 2014

FK_Trampen_Bästa_USM-klubb_2014

FK Trampen bildades den 30 september 1974 som en motionsklubb av ett gäng vänner som tyckte de behövde komma igång och träna. Verksamheten bestod i att bedriva motion, till fots och på cykel även om det från start fanns några tävlingslicenserade med. Efter bara ett par år hade ungdomarna börjat komma till klubben och på den vägen är det. Med tiden kom landsvägscyklingen att ta överhand men löpning finns fortfarande kvar i verksamheten som vinterträning. MTB finns också med, även här mest som komplementträning under vinterhalvåret men vi har några ungdomar som tävlar till och från.  Framtidsvisonen är att fortsätta vara en aktiv klubb, både på ungdoms- som motionssidan, som lever upp till mottot ”glädje, bredd och spets”.

 

Hur många medlemmar har ni och hur många är ungdomar?
Strax under 300 medlemmar.  I åldersgruppen (Cykel- och sladdskola) 7-10 år har vi strax över 20 stycken. I åldersgruppen 11-20 (träning- och tävlingsgruppen) har vi drygt 30 stycken varav strax 20 är licenserade.

Berätta om ert smartaste tips för att rekrytera nya ungdomar till er verksamhet!
Att rekrytera ungdomar gör man inte genom engångshändelser.

  1. Synas: Vi syns genom våra cyklister. Vår karakteristiska klubbdress syns på vägarna när vi tränar, när vi är förcyklister på olika arrangemang, som löpning och triathlon, och när våra gröngula klungor deltar i olika motionslopp. Vår hemsida är hyfsat uppdaterad. Det fungerar inte att ha en flik med ungdomsverksamhet och så är sista informationen från 2009.
  2. Tränar/ledarstab med schemalagda träningstillfällen: Är det träning på tisdag klockan 18 så är det träning på tisdag klockan 18 och det finns tränare på plats.
  3. Cykelskola (7-10 år): Konceptet är att alla i åldern 7-10 år ska kunna vara med oavsett cykel. Här får de leka och ha kul, bli säkra på sina cyklar och träffa nya kompisar. Vippbräda och ta lagning är två mycket uppskattade aktiviteter liksom våra äldre ungdomar som är med som ledare. Sladdskola (24 tummare och uppåt): Är en fortsättning på Cykelskolan med fokus på att köra i skogen. Fortfarande handlar det om att lära sig behärska sin cykel och ha kul. Sladda och köra över stockar och i lerpölar är kul. Särskilt ihop med äldre ungdomar som är ledare. Läs gärna mer på vår hemsida www.trampen.com under minitramparna.
  4. Rekrytera familjer: Ex från motionsverksamhet. Här finns det redan ett cykelintresse hos åtminstone en i familjen. Om punkt 2 finns är det lättare för föräldrar att dela fritidsintresse med sina barn utan att det konkurrerar med varandra. Man kan ha gemensam introrunda. Motionsledarna tar hand om föräldrarna, ungdomsledarna barnen.
  5. Lånecyklar: Det ska inte vara svårt att pröva.
  6. Ha en öppen och välkomnande attityd: Det är kul att det kommer nya som vill pröva även om inte alla stannar kvar. Avsätt en ledare som tar hand om de nya ungdomar de första gångerna men låt dem vara med så gott det går i träningsgemenskapen. Och nya ungdomar kommer inte i april. De kommer efter Tour de France och semestrar.
  7. Ha tålamod: Det tar sin tid att få stenen i rullning men har man kul under tiden och vet vad det är man vill åstadkomma så kommer det till slut.

Vad är det som gör att ungdomarna tycker det är så kul att vara med i just er förening?
Kamratskap och gemenskap.
Delaktighet. Våra ungdomar hjälper tillsammans till vid våra arrangemang, servar i depån under Ringsjön runt, delar ut boendeinformation, städar klubblokalen, deltar på klubbmöten och årsmöten osv. Kort sagt är de delaktiga i klubbens verksamhet och inte bara sin egen träning och tävling.
Bra tränare och bra träning året om.
Gemensamma träningar. Alla samlas samtidigt vid klubblokalen, från nyaste 10-åring till svenska mästare. De yngre ser och lär av de äldre, de äldre ser och uppmuntrar de yngre och den goda kamratandan förs vidare liksom inspirationen. Under inomhusträningen tränar alla ungdomarna samtidigt på Monarker eller rullar. Mjölksyra och svett ger starka kompisband. Vi brukar kalla det Trampenandan.
Go-Cart och tårta. En gång under vintersäsongen åker alla ungdomar med ledare och kör Go-Cart på Race House i Malmö. Och tårta äter vi när någon fyller år på en träningsdag och när ungdomarna har lyckats med något riktigt stort, som att bli bästa USM-klubb.

Cykelskola_2014_FK_Trampen

Hur utvecklar ni era ungdomsledare till att bli ännu bättre på vad de gör och tycka att det är kul att träna era härliga ungdomar?
De får utbildningar (plattformen, steg 1, GTU 1 osv) så det finns en teoretisk grundtrygghet. Särskilt viktigt för nya tränare. Kunskapsutbyte inom tränargruppen. Föreläsningar om kost, mental träning, träningsupplägg mm. Återkopplingar från både cyklister och föräldrar. Tränarträffar för att planera och ta upp saker som behöver gås igenom. Gehör hos styrelsen för vad som behövs i form av pengar för ex material, tävlingar, läger osv.
Det som gör att tränarna tycker det är kul att träna ungdomarna är ungdomarna. Våra ungdomar är träningsvilliga och positiva och gemenskapen inom ungdomsgruppen omfattar inte bara ungdomarna utan lika mycket tränarna.  Även här gäller mjölksyra och svett. Våra tränare tränar alltid ihop med ungdomarna. Inget bilåkande här inte.

Berätta hur ett träningspass tillsammans med ungdomarna kan gå till!
Gemensam samling: en del uppdelningar i grupper görs redan här beroende på dagsform, kapacitet och typ av träning. Är det backar kan fler träna tillsammans än om det är fart osv.
Kort genomgång av dagens pass
Gemensam uppvärmning
Träningspasset (fart, intervaller, backe osv.): här sker ytterligare uppdelningar i grupper för att alla ska få så anpassad och utmanade träning som möjligt
Nedvarvning

Berätta om en aktivitet ni gör i föreningen som verkligen sticker ut, är annorlunda, kul och uppskattas av ungdomarna.
Den årliga Go-Carten!

Berätta om klubbens roligaste och galnaste cykelminne!
Finns många. Bästa USM-klubb 2011 var helt galet och underbart men det som ungdomarna kommer att tänka på har med vinterträning att göra. Alla leriga, skitiga, snöiga och slaskiga pass på vintern brukar ge oigenkännliga cyklister, lerinpackade cyklar och mycket glada miner efteråt.

Om er förening styrde hela cykelförbundet för en dag, vad skulle ni göra då?
Tvinga alla distrikt, klubbar och deras medlemmar att engagera sig i svensk cykels utveckling genom att ordna träningstävlingar och ”riktiga” tävlingar på hemmaplan, hjälpa till i klubbarna och distrikten, grengrupper och kommittéer, komma med idéer och genomför dem.

Till FK Trampens hemsida