Alla grenar
Förbundet

Trafikverket i ny rapport: Cykelleder ger lokal turism

Intresset för cykling ökar. Svensk cykelsports lokala aktivitetsstöd har mellan 2019 och 2021 ökat med hela 19 procent. Utvecklingen har positiva effekter på hälsa och miljö. Samtidigt ger cykelleder möjlighet till lokal och regional utveckling med turism, summerar Trafikverket i en ny rapport.

”Cykelleder för rekreation och turism” heter en mastig rapport från Trafikverket, som nu har presenterats i en ny version. Trafikverket jobbar tillsammans en nationell referensgrupp för cykelturism fram en strategi för hur cykelleder ska utvecklas.

”Led utan märkning är som hotell utan skylt, den syns inte”, är grundtesen.

Det finns också flera gamla leder med bristfällig märkning. .Rapporten beskriver klassificeringen av och de olika kvalitetskriterierna för nationella, regionala och lokala turismcykelleder.

Kommuner, regioner men även andra organisationer som exempelvis cykelklubbar kan ansöka hos Trafikverkets regionala avdelningar om att märka ut en nationell eller regional turismcykelled.

Grundförutsättningen är en trafiksäker miljö som är turistiskt attraktiv, med ett vackert, omväxlande landskap som lämpar sig att cykla i och ett klimat som möjliggör aktiva fritidsaktiviteter utomhus.

Cykelleder för rekreation eller turism är sammanhängande stråk som består av lågtrafikerade vägar, cykelbanor med mera.

Här är de tre olika typerna av cykelled:

  1. Nationell led. Denna typ av led är minst 200 km lång. Den passerar minst två tätorter som är lämpliga som start- eller slutpunkt och kan nås med kollektivtrafik. Kattegattleden, Sydostleden, Sydkustleden och Unionsleden är sådana exempel.
  2. Regional led är en medellång led, 65–200 kilometer och ska, enligt kategoriseringen, lämpa sig för en kort cykelsemester eller en dagstur. Ledens start- och slutpunkter kan nås med kollektivtrafik.
  3. Lokal led är något som skulle kunna vara aktuellt för en cykelklubb med en större sektion motionärer att upprätta. Det är en kortare led, som högst är 6,5 mil lång, och med andra ord passar för dagsturer. Uppföljning av lokala leder skiljer sig från nationella och regionala leder, eftersom varken Trafikverket eller referensgruppen kräver återrapportering. Ledhuvudmannen ansvarar för att kriterierna uppfylls och att leden bibehåller god kvalitet.

Vill man ansöka om att upprätta en cykelled finns alla förutsättningar HÄR.

Hela rapporten hittar ni HÄR.