Alla grenar
Förbundet

Ta del av Svenska Cykelförbundets Antidopingplan 2021

Nu är ett av våra viktigaste dokument uppdaterat. Svenska Cykelförbundets Antidopingplan 2021

Cykelsporten har historiskt drabbats av flera dopingfall, framför allt internationellt men även nationellt. SCF har därför jobbat väldigt hårt för att försöka att få bort dopingen inom cykelsporten. Vi utför dopingkontroller med syfte att upptäcka, avskräcka och försvåra användningen av dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås.

Målet med antidopingprogrammet är att minska riskerna för att svenska cyklister ska drabbas av dopingförseelser, särskilt förseelser orsakade av okunskap, samt att klargöra vilka roller som olika personer och organisationsdelar har i arbetet mot doping inom vår idrott.

Programmet finns tillgängligt på hemsidan för alla som önskar och vill få information.

Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna och förstå att intag av kosttillskott alltid sker på egen risk. Alla idrottsledare är också skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan genomföras. En del idrottsutövare och ledare vet inte vilka skyldigheter de har när det gäller dopingreglerna, och förstår därför inte heller vilka allvarliga konsekvenser sådan okunskap kan få. Här har SCF en viktig roll i att sprida kunskap om dopingreglerna och attityder mot doping till våra idrottsutövare och ledare.

Antidopingprogrammet ska delges landslagsledare så att de får förståelse för vad som förväntas av dem när det gäller antidoping. Vad det är de ska kunna om dopingregler, vad de ska göra för att säkerställa att alla idrottsutövare i landslag förstår hur de ska hantera intag av läkemedel och kosttillskott, samt hur de ska hantera information till RF om läger, vistelserapportering och dopingkontroller. Klubbledare ska via antidopingprogrammet informeras om vad som förväntas av dem när det gäller antidopingfrågan och vilka hjälpmedel som erbjuds föreningar, till exempel materialet ”Vaccinera klubben”.

Dokumentet i sin helhet hittar ni HÄR

Här kan ni läsa mer om hur SCF arbetar med Antidoping: https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/antidoping/

 

Förbundet

Nya beslut tagna