Meny
Förbundet

Svenska idrottsrörelsen öppnar inte för ryska och belarusiska idrottare

Internationella olympiska kommittén, IOK, uppmanar internationella idrottsförbund att överväga att tillåta ryssar och belarusier att delta i internationella tävlingar i individuella idrotter. Den svenska och nordiska idrottsrörelsen gemensamma uppfattning står fast – tillåt inte ryskt och belarusiskt deltagande i internationell idrott. Det är samma linje som Svenska Cykelförbundet har drivit under hela den ryska invasionen av Ukraina. 

”I den situation vi befinner oss i, där kriget fortfarande pågår med full kraft och Rysslands aggressioner mot Ukraina inte visar några tecken på att mattas av, så är det djupt olyckligt och helt olämpligt av IOK att fatta ett sådant här beslut. Att särskilja vilka idrottare som är ”neutrala aktiva” och vilka som inte är det tror jag är krumbukter som riskerar att slå fel”, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De nordiska olympiska kommittéerna, paralympiska kommittéerna och nationella idrottsförbunden enades under hösten 2022 om att uppmana samtliga internationella idrottsorganisationer att fortsätta utesluta ryska och belarusiska idrottare och funktionärer.

”Vi står stadigt i vår värdegrund och håller fast vid vår tidigare ståndpunkt om att inte öppna för ryskt och belarusiskt deltagande i internationell idrott. En uppfattning som vi också delar med den nordiska idrottsrörelsen. I det här läget är det solidaritet med Ukraina som behövs och ingenting annat”, säger Björn Eriksson.

Enligt Riksidrottsförbundets internationella riktlinjer är idrottsrörelsens värdegrund utgångspunkten i det internationella arbetet. Utifrån samma riktlinjer uppmanar inte Riksidrottsförbundet, varken enskilda utövare eller förbund, till bojkott. Undantag ska göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU-sanktion som är relevant för idrottsområdet.

Svenska Cykelförbundet hade tidigt samma linje och har sedan drivit frågan i Europeiska Cykelförbundet (UEC) via organisationen Nordic Cycling, som exempelvis HÄR!

Text: RF och SCF
Arkivbild: RF