Alla grenar
Förbundet

Svenska Cykelförbundets digitala utbildningar

Under 2021 har arbete pågått med att finna en utbildningsplattform för att arrangera digitala utbildningar. Vår ambition är att ungdomsledarutbildning och utbildning för tävlingsledare ska komma ut inom kort.

I och med pandemin blev behovet tydligt när det gäller att finna en plattform som går att anpassa efter förbundets olika behov. I slutet på 2021 tecknade ett abonnemang på en plattform som i dag används av universitet och även av andra idrottsförbund.

Just nu pågår ett stort arbete med att sammanställa och producera först och främst ungdomsledarutbildning och utbildning för tävlingsledare, där är behovet störst. De kommer att läggas upp på vår egen utbildningsplattform som heter www.scf-edu.se

Och vår ambition är att de skall komma ut inom kort. Så håll utkik här på vår hemsida och i sociala medier för vi kommer att lägga ut mer information löpande gällande detta.