Alla grenar

Svenska Cykelförbundet inleder samarbete med Guided Heroes

Sedan en längre tid har det uttryckts önskemål från flera klubbar och distrikt kring behov av ett utvecklat utbildningsutbud i förbundet. De behov som uttrycks är bland annat utbildning för tränare och ledare i olika kategorier som både är av allmän karaktär men också mer cykelspecifik.

Som ett led i att tillmötesgå efterfrågan har förbundet haft dialog med aktörer som kan erbjuda kompetens och upplägg som ligger i linje med de behov som framkommit. Vi är glada att kunna presentera att vi nu har nått ett samarbetsavtal med företaget Guided Heroes, som är grundat av bl.a. OS-medaljören Björn Johansson och den internationella proffstränaren Mattias Reck. Företaget har en hög kompetens inom såväl cykelträning som utbildning vilket vi ser kommer att gynna landets cykeltränare och ge dem en bra grundkompetens i träningslära med cykel i fokus.

I ett första skede kommer Guided Heroes att ansvara för ungdomstränarutbildning där efterfrågan just nu är väldigt hög. Utbildningarna kommer att erbjudas på tre orter med start den 5-6/10 i Jönköping, 19-20/10 Malmö och 9-10/11 i Stockholm. Utbildningen kommer att vara en femdagarsutbildning som kombineras med platsbunden och hemstudieupplägg och avslutas med en certifiering där ett slutprov utgör examination.

Praktisk information kring anmälningar och annat kommer att delges i särskild information från förbundet.

Vi ser även framtida möjligheter att fördjupa samarbetet genom att använda verktyget Guided Heroes Analytics för träningsplanering och uppföljning, ett verktyg som våra förbundskaptener redan har börjat använda för att få detaljerad information om aktuella landslagscyklister.

Vi ser mycket fram emot detta samarbete och hoppas att många klubbar tar möjligheten att anmäla sina ungdomstränare till utbildningarna.

/Styrelsen


Ungdomstränarutbildning