Alla grenar
Förbundet

Svar på frågor om återstartsstöd, ny motionslicens och mycket annat…

I samband med informationsmötet förra veckan kom det många och bra frågor. Här kommer svaren. Vi återkommer också på tisdag eftermiddag med en mera heltäckande redogörelse för den nya motionslösningen här på SCF.se; håll utkik under flikarna förbundet och arrangör! 

1 ÅTERSTARTSSTÖDET

Som distrikt så har vi bara det administrationsbidrag som betalas ut en gång per år, kan ni utveckla möjligheten för distrikten att söka pengar från återstartstödet för ett distrikt?

Svar: Distrikten har något som kallas distriktbidrag, som betalas ut en gång per år, baserat på Nyckeltal.  Och med hjälp av Återstartsstöd 3 (2023) har det avsatts ytterligare bidrag till distrikten. Där kommer det, till skillnad tidigare, finnas motkrav. Kriterierna är inte beslutade. Exempel är om distriktsförbundet är huvudsaklig arrangör för en tävling eller en distriktsserie. Vi kommer att återkomma med exakt vilka aktiviteter som är aktuella.

Hur hårda är ni i formuleringar för att söka de olika återstartstöden?

Svar: Grundinställningen är att vi är positiva till alla ansökningar. Men vi vill att återstartsstödet ska kunna bidra till att nyrekrytera, återrekrytera och bibehålla aktiva i svensk cykelsport.

Det ni presenterar som ramar känns svåra för många föreningar att söka, kan man söka återstartstöd för andra teman och områden?

Svar: Det som i grunden är sökbart är de sökområden som är godkända, enligt SCF:s återstartsplan (läs mera HÄR) som i in tur är godkänd av Riksidrottförbundet (RF). Så grundsvaret är nej, men det finns mycket som ingår i sökområdet tränings- eller tävlingsverksamhet.

Vad heter stödet man söker för digitalisering?

Svar: Det är ett föreningsstöd som man kommer att gå att söka i IdrottOnline från vecka 33 under under en flik i ”Idrottsmedel” som heter ”Återstartsstöd IF 2021/2022”. Där anges att det är Digitalisering som det sökta stödet gäller.  Digitaliseringsstödet är upplagt för stöd ny digital plattform efter det att RF har byter sin leverantör.

Var söker man återstartsstöden, finns det färdiga blanketter med kravspec?

Svar: Föreningens ordförande eller kassör skickar in en ansökan via IdrottOnline. Det finns ett formulär under ”Idrottsmedel” som heter ”Återstartsstöd IF 2021/2022” där man söker de fyra olika stöden som vi på SCF har. Sedan har RF ett stöd som heter ”Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023”. Läs mycket mera om de olika stöden HÄR där det även finns en kravspec. Men som vi skrev ovan är det att vi friar mycket hellre än fäller så sök i god tid innan 30 oktober! Vi vill ju i grunden att alla sökbara pengar ska komma svensk cykelsport tillhanda.

 

* * *

 

2 MOTIONSLÖSNINGEN

Varför ska en arrangör välja att ha sitt lopp under Cykelförbundet när man kan köpa en arrangemangsförsäkring för sina deltagare mycket billigare per deltagare?

Svar: Med ökade utmaningar för våra arrangörer och föreningar efterfrågas allt oftare centralt stöd från Svenska Cykelförbundet kring tillståndsfrågor, arrangemang och rekrytering. Bakgrunden till den nya modellen är ökade utmaningar för våra arrangörer och föreningar och den ökade efterfrågan på centralt stöd från Cykelförbundet kring tillståndsfrågor, arrangemang och rekrytering. Mycket handlar om de allt tuffare kraven som ställs från myndigheter för att få tillstånd att genomföra cykellopp. Om det fortsätter som idag kommer vi snart inte längre ha några motionslopp eller tävlingar alls. Med den nya avgiftsmodellen skapar vi förutsättningar att påverka beslutsfattare samtidigt som vi kan stötta och utbilda våra arrangörer. Pengarna kommer med andra ord gå tillbaka till cykelsporten.

Den kontrollapparat som krävs är för tidkrävande och de flesta arrangörer tar ALDRIG leg eller personnummer på cyklisterna, det är samtidigt viktigt att kontrollera att cyklister har motionslicensen – hur ska det gå till?

Svar: Ni kommer kunna stämma av ert anmälningsregister med vårt licensregister. Saknar en cyklist licens kan ni exempelvis via mejl uppmana cyklisten att teckna licens och/eller meddela denne att licensen kommer behöva visas i telefonen vid nummerlappsutlämningen. Tack vare att licensen finns digitalt i Cardskipper-appen kan en funktionär enkelt verifiera att licensen är giltig genom att trycka på licensbilden tills en grön bock och ordet VALID syns.

Vad kostar motionslicens, årslicens?

Svar: Det beror fortfarande i detalj lite på försäkringsupphandlingen som görs inför 2023–25. Just nu jobbar vi efter att en årslicens kommer att kosta 300 kronor.

När och hur går försäkringen in när man löser en motionslicens, vid en olycka hänvisades jag till min hemförsäkring — är det fortsatt så?

Svar: Det finns olika former motionslopp, men är de sanktionerade av Svenska Cykelförbundet så kontaktar man det försäkringsbolag som SCF samarbetar med. I dagsläget är det Gensidige. Det är bara om loppet inte är sanktionerat av SCF som man vänder sig till arrangören eller sitt eget försäkringsbolag.

Arrangörer ska dela deltagarens uppgifter med Cykelförbundets server för att läsa av vilka som har en giltig licens, hur fungerar detta förfarande med GDPR?

Svar: Cykelförbundet har tagit in hjälp med all hantering av personuppgifter av samma företag som gjort Vätternrundans anmälningssida och som har stor vana med GDPR-hantering. Enkelt förklarat jämförs arrangörens deltagarregister och Svenska Cykelförbundets licensregister, som finns i ett lagringsmoln. Exakta uppgifter, med formulär, kommer att kommuniceras längre fram. 

Många anmäler sig under hösten inför nästa års motionslopp, då kan man inte kolla licensen – vad har ni för strategi för den situationen?

Svar: Vi uppmanar arrangörer som vill använda motionslicensen att informera att det kommer vara obligatoriskt med licens och att information kommer att skickas efter att dessa har släppts 1 december.

Om man köper en motionslicens, får man då delta i ett osanktionerat motionslopp? 

Svar: Endast tävlingslicenser som är kopplade till Internationella Cykelförbundet (UCI) begränsar möjligheterna att ställa upp i ett av SCF osanktionerat lopp. En motionslicens begränsar med andra ord inte detta.

Vad menas med ”ordinerad träning” och hur ser man på det när man som i motionslicensen inte har krav på föreningstillhörighet?

Svar: En ordinerad träning innebär i grunden att det finns en struktur i det träningspass som du har gjort. Du ska givetvis vara ombytt i cykelträningskläder. Vi återkommer till den exakta lydelsen inför 2023, när försäkringsgivaren har gett sin definition, när det gäller för motionslicens när inte kravet på föreningstillhörighet finns.

 

* * *

 

3 UTMANINGAR INFÖR 2023 MED TILLSTÅNDSFRÅGOR 

Vägmärkesförordning får inte gälla våra pilar. Kan ni bekräfta att en Pil inte är ett vägmärke?

Svar: Ja, en pil är inte ett vägmärke. Det som ska tydliggöras senare, till exempel på infomöte den 31 augusti kl 8.00, är vem som har rätten att sätta upp skyltning på vägar, oavsett om det är ett vägmärke eller inte ett vägmärke.

Det är extra viktigt att ta upp att arrangörer till cykeltävlingar brukar få tillståndssvar väldigt sent, oftast bara ett par dagar innan tävlingen. Kan ni att ta upp den frågan i samtalen med berörda myndigheter?

Svar: Ja, vi kan bekräfta att vi kommer att ta upp den frågan med berörda myndigheter. Tillståndssvar ges av länsstyrelsen. De kommer också att finnas med i ett kommande infomöte, troligen september men datum inte klart.

 

* * *

 

4 ÖVRIGA FRÅGOR

Var hittar jag ungdomstränarutbildningar att anmäla sig till på webben?

Svar: ”Vi har hittills sjösatt tre utbildningar, Tävlingsledare MTB, landsväg och övrigt”. Enligt plan har vi en ungdomstränarutbildning klar att gå ut 2 september; mera information om den när vi närmar oss. Den utbildningen kommer vara gemensam för ungdomstränare i landsväg, MTB och alla andra cykelgrenar.”

I IdrottOnline finns en funktion att via ”Arbetsrum” att digitalt arkivera, dela och behörighetsstyra föreningens dokument. Kommer denna funktion att finnas kvar eller försvinna? Om den försvinner, tittar ni på någon alternativ lösning? (Blir funktionen kvar i IdrottOnline vore det önskvärt med en uppgradering som gör användandet enklare och arkivet mer strukturerat.)

Svar: Den frågan har vi nu fått svar av Riksidrottsförbundet på. Det är helt igenom RF som styr och de svarar så här:

”Eftersom hemsidan kommer att avvecklas så kommer även den funktionen försvinna och det är inget vi kommer ersätta. Det är en funktionalitet som föreningen behöver titta på hos sin nya hemsideleverantör.”

Förslag till framtida ämne. ”Hur kan SCF kan hjälpa till att bättre stödja och utveckla bredden i cyklingen i Sverige?” Kan den frågan tas upp i ett senare möte?

Svar: Absolut, vi tar med denna frågeställning i ett kommande möte. Vi kommer att fortsätta med infomöten. Just nu har vi planerat tre möten. Men det kommer flera och då har vi en målsättning att ta upp denna. Ni kan också komma med förslag på andra punkter som vi ska ta upp, mejla kansli@scf.se!

Text och arkivbild: SCF