Alla grenar
Förbundet

Snart öppnar ansökan för kompensationsstöd maj-september 2021!

På fredag, 15 oktober, öppnar ansökan för kompensationsstöd till de föreningar som haft inställda eller begränsade arrangemang under perioden 1 maj – 28 september 2021.  

Eftersom restriktionerna kring Covid-19 fortsatt att gälla under maj och juni samt delvis juli, augusti och september 2021, så kommer ytterligare kompensationsstöd att delas ut.

För verksamheter och evenemang som planerats äga rum efter 28 september, kan det finnas möjlighet att få kompensationsstöd även för den perioden. Detta gäller enbart under särskilda omständigheter och en sådan ansökan sker via respektive specialidrottsförbund.

Precis som under vårens ansökningar för kompensationsstöd, är det inte möjligt att söka stöd för nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 maj – 28 september och som blivit godkända under pågående pandemi. Ett undantag är de föreningar som tilldelats ett förbundsarrangemang från Svenska Cykelförbundet, som till exempel SM-tävlingar eller liknande.

Aktuellt regelverk finns HÄR.

Ansökan är öppen 15 oktober – 26 oktober klockan 12.00 och idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. De som är behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

För höstens ansökningsperiod finns det två olika formulär för ansökan; Förenklat samt Ordinarie.

  • Om föreningens förluster under perioden 1 maj–28 sep är mellan 1 000 kronor och 25 000 kronor – använd det förenklade formuläret.
  • Om föreningens förluster under perioden 1 maj–28 sep överstiger 25 000 kronor – använd det ordinarie formuläret.

För frågor om kompensationsstödet och ansökan; kontakta kompensation@rfsisu.se.

Vänliga hälsningar 

SCF Kansli