Meny
Förbundet

Infomöte om återstartsmedel, avgiftsmodell för motionslopp och nya tillståndsutmaningar

När: Den 10 augusti kl 08.00 – 09.00 över Teams med följande agenda:

  • Återstartsmedel för föreningar. Det finns fortsatt mycket pengar att söka för föreningar efter pandemin.
  • Nya avgiftsmodellen för motionslopp. Den nya, frivilliga modellen presenteras i sin helhet med bakgrund, syfte och möjligheter. Även här kommer vi presentera hur återstartsmedel kommer nyttas vid införandet av den nya modellen.
  • Övrig information

Utöver ovan punkter den 10 augusti avser vi att bjuda in till två separata möten med representanter från Länsstyrelse och Trafikverket för att låta dessa berätta om nya regler i tillståndsprocessen och även ge chansen till arrangörer att ställa frågor kring detta. SCF ser ökade utmaningar i tillståndsansökan gentemot just Trafikverket och Länsstyrelsen och vi jobbar aktivt med att hantera dessa utmaningar på en högre, politisk nivå. Mer info om detta även under dessa möten. Exakt datum och tid för respektive möte kommer att informeras när vi fått klart med representant från respektive myndighet.

 

Länk till Teamsmötet OBS: Uppdaterad möteslänk som kräver registrering. När registrering gjorts skickas en mötesinbjudan ut via mail som krävs för att kunna ansluta till mötet. Registrering ska göras i god tid innan mötet.

Väl mött önskar vi på SCF!