Alla grenar
Förbundet

Sätt rekord och sprid cykelglädje på Cykelns dag

Den 3 juni är det dags för Cykelns dag igen. Och den här gången vill Svensk Cykel har hjälp Sveriges alla cykelklubbar. Svenska Cykelförbundet tror att det här är ett bra tillfälle för våra fina föreningar att visa upp sin verksamhet för nya personer, engagera medlemmar och föra fram budskapet om att cykling är nyttig för hela samhället.
Läs mer i texten från Svensk Cykel:

Cykelns dag arrangeras av Svensk Cykling, där Svenska Cykelförbundet är en av medlemsorganisationerna. Målet är att sprida cykelglädje och skapa gemenskap mellan cyklister i hela landet. Under Cykelns dag i fjol skapades ett nytt världsrekord då omkring 5 200 personer under en dag registrerade sin cykeltid på hemsidan cykelnsdag.se. Det blev totalt 456 380 minuter. Det motsvarar nästa elva månaders cykling. Cykelns dag är instiftad av FNs generalförsamling som en dag då cykelns många fördelar ska bli synliga och det är ju det som Sveriges cykelklubbar jobbar med varje dag.

På årets Cykelns dag är målet att samla in ett års cykeltid, eller 525 600 minuter, under en dag samtidigt som vi använder dagen till att visa upp cykelklubbarnas verksamhet och sprida cykelglädjen i medier.

Cykelklubbarnas roll i Cykelns dag

Vi som jobbar med Cykelns dag på Svensk Cykling hoppas därför att cykelklubbar i hela landet vill engagera sig för att jobba vidare med att göra Cykelns dag till en dag som märks. Här är våra förslag till er.

1. Sprid budskapet om att registrera cykeltid bland medlemmar och följare
Inför Cykelns dag kommer Svensk Cykling bedriva en kampanj i sociala medier. Den innebär bland annat utlottningar av cykelrelaterade saker. Se till att cykelklubben följer Cykelns dags konton på Facebook och Instagram och se till att sprida detta material till era medlemmar och följare i sociala medier.

Cykelklubbarna kommer också få digitalt material i form av bilder och logotyper som ni kan använda för att göra egna inlägg inför Cykelns dag. Kom ihåg att märka inläggen i sociala medier med #cykelnsdag och @cykelnsdag.se.

2. Genomföra egna aktiviteter för att samla in cykeltid
Vad vore Cykelns dag utan cykelklubbar som bjuder in medlemmar och allmänhet till aktiviteter? Ingenting och jag får säga det själv. Passa på att visa upp er verksamhet. Ordna med landsvägscykling, terrängcykling eller trial. Var bara noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är aktuella 3 juni och att alltid planera för säker cykling under era arrangemang. Den cykeltid som aktiviteterna leder till kan antingen varje deltagare registrera själv på cykelnsdag.se eller så kan klubben samordnar registreringen. Den senare lösningen gör att ni kan jämföra hur mycket cykeltid som ni själva skapar på Cykelns dag i år med kommande år.

3. Utse en lokal Cykelns dags-ambassadör
Tanken är att varje kommun ska ha en Cykelns dags-ambassadör. Finns det flera cykelklubbar i samma kommun så skadar det inte om det finns flera ambassadörer. Bara ni har koll på varandra och kan samordna ert arbete. Syftet med ambassadörerna är ha personer som håller kontakten med lokalmedia och som kan berätta om sin egen cykelglädje och om de aktiviteter som cykelklubben arrangerar.
De som anmäler sig som ambassadörer för Cykelns dag kommer att få hjälp av oss på Svensk Cykling med hur de kan göra föra att skapa intresse för Cykelns dag bland lokalmedier.

Anmäl er Cykelns dag-ambassadör till cykelnsdag@svenskcykling.se senast 15 april.

4. Utdelningsmaterial
Svensk Cykling hoppas kunna ta fram reflexselar som ska gå att dela ut till personer som är med på arrangemang som cykelklubbar har under Cykelns dag. Mer information om detta kommer.

5. Sprida fakta om cyklingens samhällsekonomiska effekter
Svensk Cykling kommer inför Cykelns dag att sammanfatta den forskning som finns om de positiva samhällsekonomiska effekter som cyklingen har. Denna fakta kommer att spridas till er som är medlemmar i Svenska Cykelförbundet så att ni kan använda den i er kommunikation.

Så det är bara att börja planera
Lycka till med planeringen. Tänk på att den ambitionsnivå som ni själva väljer är den bästa för er. Och något som ni skulle vilja göra kanske inte går att göra i år, men nästa år. Det viktiga är att vi steg för steg bygger vidare på Cykelns dag som en aktivitetsdag med mycket cykelglädje och där vi samlar in allt mer cykeltid.

Hur många dagars cykling kan er cykelklubb bidra med till ett nytt världsrekord?

Hälsningar

Johan Flanke

Projektledare Cykelns dag, Svensk Cykling

johan.flanke@welcom.se

070-6546503