Meny
Förbundet

Så är läget med sökbara stödpengar till Din förening

Svenska Cykelförbundet har redan börjat portionera ut Återstartsstöd IF 2022/23, där det finns 1 083 000 kronor som via ansökningar ska direkt ut till föreningarna. Vi har öppnat maximalt 500 000 kronor av dessa pengar för stöd till Digitalisering. Stödet för att gå Digitala utbildningar är för tillfället stängt, men det kommer en ny möjlighet till stöd i början av 2023. Missa heller inte Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023 nedan!

Återstartsstöd IF 2022/23

1 Föreningsstöd – digitalisering

Tidigast 1 november börjar vi att fördela ut en del av Återstartsstöd IF 2022/23. Vi fortsätter att stötta med ett riktat återstartsstöd som våra medlemsföreningar kan söka för att byta sin hemsida från Riksidrottens Episerverlösning som RF stänger ned vid årsskiftet.

En del föreningar har redan sökt och fått sin stöttning. För dem som inte gjort detta finns ytterligare 500000 kronor sökbart från början av november fram till 15 december. Observera att det finns en övre gräns så passa på att söka så fort som möjligt efter att Återstartsstöd IF 2022/23 finns upplagt, tidigast 1 november.

Observera att det är enbart de medlemsföreningar som har sin hemsida just via Riksidrottsförbundets Episerverlösning och drabbas av förändringen som kan söka Föreningsstöd – digitalisering. Det finns två sökbara belopp. Det större bidraget är 10 000 kronor per SCF-ansluten förening som har valt att gå över till lösningen med Consid och Sitevision via Svenska Cykelförbundets avtal. Det andra bidraget är 5000 kronor till en medlemsförening som väljer en annan lösning.

2 Övriga föreningsstöd i Återstartsstöd IF 2022/23

Eventuellt  kvarvarande medel från Föreningsstöd – digitalisering plus 583000 kronor kommer att vara sökbart runt 20 december 2022. Fokus kommer liksom föregående period att finnas på ungdomssidan. Men exakt vilka kriterier som gäller för den resterande delen av Återstartsstöd IF 2022/23 återkommer vi till i god tid innan den ansökningsperioden startar.

Så ansöker din förening till Återstartsstöd IF 2022/23

 • Skicka in en ansökan via IdrottOnline, ett formulär under ”Idrottsmedel” som heter ”Återstartsstöd IF 2022/2023” finns tillgängligt tidigast 1 november. Notera tydligt vilket stöd som din förening söker. Fram till 15 december finns bara  Föreningsstöd – digitalisering att söka här. Sedan öppnar vi för övriga stöd senast i mitten av januari.
 • Frågor om Återstartsstöd IF 2022/2023: mejla oss på kansli@scf.se

 

* * *

Digitala utbildningar

Intresset har varit så stort att vi nu måste stänga ner återstartsstödet till våra digitala utbildningar. Detta gäller även voucheralternativet. Men det kommer finnas ny möjlighet till stöd och voucheralternativ från januari 2023 då nytt återstartstöd startas upp.

Och det går självklart fortfarande mycket bra att registrera sig för kurserna för ordinarie avgift fram tills dess.

Avgiften för en tävlingsledarkurs är 2000 kronor. Grundkursen till ungdomstränare kostar 3000 och varje fördjupningskurs 1500 kronor.

Det har länge varit stort sug efter ungdomstränarutbildning och den är garanterat fylld med massa bra övningar och inspiration till att både bredda och höja verksamheten.

Tidigare har vi kört tre tävlingsledarutbildningar med olika inriktning, som fortfarande går utmärkt att gå. Här är de fyra utbildningarna som finns att gå i dagsläget:

Voucher till SCF:s onlineutbildningar (för tillfället stängt, håll utkik i början av 2023 för nytt erbjudande)

Att köpa en voucher för SCF:s onlineutbildningar är enkelt. Du fyller i uppgifterna i formuläret via denna länk! Ni väljer vilken eller vilka utbildningar och antal ni önskar köpa till. Tre till fyra arbetsdagar efter inskickat formulär får ni ett mejl med information om hur ni går dessa utbildningar och den nyckel som krävs för att kunna gå respektive kurs.

Samtidigt vid anmälan får föreningen en faktura på antalet vouchers man beställt (summa och till vilken/vilka utbildningar) som man när den fakturan är betald kan föreningen ansöka om Återstartsstöd för dessa kostnader fast era deltagare inte gått kursen/kurserna.

Vouchern är giltigt fram till och med 31 juni 2023 innan dess måste era deltagare ha påbörjat sin utbildning. Det går inte att få tillbaka kostnaden för dessa vouchers om ni inte går kursen. Vi vill ha in ett mejl till kansli@scf.se gällande vilka (namn och förening) som skall nyttja dessa vouchers, så vi kan stämma av mot databasen.

Återstartsstöd för SCF:s onlineutbildningar (för tillfället stängt, håll utkik i början av 2023 för nytt erbjudande)

 • Så söker ni som har gått eller köpt vouchers återstartsstöd till våra onlineutbildningar: mejla till kansli@scf.se. Samma mejladress gäller om ni har frågor om detta stöd.
 • Det ska ansökan innehålla: Bifoga fakturan gällande deltagaravgiften eller voucherköp gällande utbildning från Svenska Cykelförbundet. Beskriv ärendet kort och att ansökan just gäller ”Återstartsstöd för online utbildning”. Notera också hur ni vill ha en utbetalning. Fakturan måste vara betald innan ni kan ansöka om Återstart.
 • Beslut ta sedan av SCF-kansliet om ni ska erhålla återstartstödet. Ansökningsblankett återstartsmedel fylls sedan i av kansliet, varpå utbetalning till föreningen kan ske.

 

* * *

Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023

Vi har kunnat fördela en hel del av stödet Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023 till bra projekt. Men det finns fortfarande sökbara pengar kvar. Pengarna ska gå till projekt för inkludering av underrepresenterade grupper och trygga miljöer för barn- och ungdomsidrott.

Syftet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten har identifierats: vi når inte alla och vi tappar för många. Därför beviljas stöd inom nedanstående två huvudområden:

1 Inkludering av underrepresenterade grupper

Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer.

Projekt måste vara cykelrelaterade och kan beviljas för att:

 • Göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.
 • Göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

2 Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma utmaning är att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projektstödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat

Projekt kan beviljas för att:

 • Utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar.
 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten.

Så mycket pengar kan din förening ansöka om

 • Maxbeloppet per ansökan är 30 000 kronor.
 • När projektet har genomförts måste det återrapporterats. När detta har skett går det att göra en ny ansökan på maximalt 30 000 kronor – om det finns pengar kvar från potten.
 • Det är normalt sett ett stöd per förening och maximalt två under hela perioden som gäller för Projektstöd IF B&U 2022/2023.

Så ansöker din förening till Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023

 • Skicka in en ansökan via IdrottOnline, formulär finns tillgängligt från 1 mars 2022, klicka på ”SF – Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023” under fliken ”Idrottsmedel”.
 • Ansökan måste innehålla syfte med projektet och en motivering, ansökt belopp och projektbudget samt vilken genomförandeperiod som är tänkt.
 • Alla SCF-anslutna föreningars ordförande, kassör och idrottslyftsansvarige är behöriga att skicka in ansökan. Föreningen måste bedriva ungdomsverksamhet och redovisa LOK-stöd.

Mera information om Projektstöd IF HÄR!

Text: SCF