Meny
Förbundet

RF ger handfasta tips till föreningar för att minska elanvändningen

Riksidrottsförbundet släpper idag råd och tips till förbund och föreningar hur de kan minska elanvändning, minska kostnader och bidra till lägre elpriser i samhället. Vi går in i en årstid då detta budskap verkligen även berör cykelsporten.

”Idrottsrörelsen behöver bidra till lägre elkostnader och göra det vi kan för att minska användandet av el. Även om våra medlemsförbund och idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el så kan alla göra något, säger Björn Eriksson”, ordförande Riksidrottsförbundet.

Även om merparten av cykelsporten bedrivs utomhus så går vi in i en inomhussäsong med allt från tävlingsverksamhet i E-cycling till att sitta på trainer. Därför är RF:s kampanj och tips i allra högsta grad relevant även för cykelföreningar.

Sänk temperaturen, stäng av energidränerande utrymmen som exempelvis bastu, släck lampor i utrymmen som inte används och duscha kortare tid. Det är några av de tips som sammanställts.

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation och oron är stor inför vintern.

Störst är förstås oron bland de föreningar som driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras över genom högre hyror. Inom cykelsporten bedrivs inte bara bancykel i en inomhushall, även grenar som BMX occh trial är beroende av hallar för att cyklister ska kunna bedriva elitsatsning.

”Idrottsrörelsen behöver samtidigt besked från regering och kommuner som säkerställer att dyra elpriser inte slår ut idrottsaktiviteterna. Är det något vi måste ha lärt oss efter pandemin är det hur mycket idrotten betyder oavsett ålder och ambitionsnivå både för vikten av att röra på sig men även som en mötesplats där man är en del av en gemenskap”, säger Björn Eriksson.

Text , grafik och bild: RF och SCF