Meny
Förbundet

Ordföranden om regeringens svar gällande utomhusarrangemang

Svenska Cykelförbundets ordförande Stefhan Klang sammanfattar regeringens remissvar kring frågan om publik och deltagare på motions- och tävlingsarrangemang som sker utomhus, och konstaterar att det inte blev något svar.

Hej alla

Har precis läst igenom svaret från regeringen på den remiss som vi tillsammans med RF lämnade in kring frågan om publik och deltagare. Tyvärr blev det inget svar kring deltagare utan i stället har man gett Folkhälsomyndighet ett uppdrag att titta på detta. Vi kommer att jobba vidare med frågan tillsammans med RF. Vi skall dock påminna oss om att det troligtvis kommer att finnas en pandemi även 2021 och förbereda oss på att hantera denna frågan då som arrangörer.

Jag kan bara buga och bocka för de arrangörer som under dessa tider genomfört tävlingar på ett fantastiskt bra sätt i enlighet med de riktlinjer som finns. Var själv ute och tittade på våra SM i BMX och där fungerade allt perfekt.

Just kring BMX har det kommit upp en debatt där man anser att jag inte önskar att barn under 10 år skall tävla. Jag vill påpeka att jag älskar när man tävling men vad jag är emot är resultatlistor och ranking i dessa låga åldrar. Detta har jag gemensamt med RF och deras direktiv som har en direkt koppling till FN:s barnkonvention om barns hälsa.

Allt fler internationella mästerskap för flera av våra grenar har genomförts och skall genomföras inom en snar framtid trots att vi har en pandemi i Europa. Jag vet att våra förbundskaptener lägger ner ett jättejobb på att säkerställa att våra deltagare inte har eller blir smittade under uppdraget en arbetsuppgift som verkligen inte är normal men som måste göras.

Jag vill slutligen påminna om vår distriktskonferens den 21 oktober på Teams.

/ Stefhan