Alla grenar

Förbundsmöte 2016

Den 19 mars var det dags för SCF:s 113:de förbundsmöte på Stockholmsmässan i Älvsjö. De drygt 80 personer som var på plats tog ställning till ett antal motioner och val av nya styrelsemedlemmar, ny ordförande och valberedning. De fick också möjlighet att framföra åsikter om både hur de ekonomiska resurserna har använts under 2015 och hur planen är att använda cykelförbundets pengar under 2016. I årsmöteshandlingarna redovisade alla kommittéer, grengrupper, förbundskaptener och kansliet sina verksamheter.

Drygt-80-deltagare

Så funkar det

Du vet väl att det är DU som medlem och din förening som är med och bestämmer över vår gemensamma verksamhet? Förbundets GS är vår verksamhetsledare som behöver alla eras tankar, åsikter och visioner för att på bästa sätt bygga och utveckla den verksamhet som cykelsverige önskar. Genom årsmötet är medlemmarna med, direkt eller indirekt, och bestämmer vad Cykelförbundet ska arbeta med under året. Det är så idrottsrörelsen är uppbyggd, på allas medverkan.

Nu kör vi!

Förbundsmötet valde tre nya styrelsemedlemmar för 2016. Till ny styrelseordförande valdes Stefhan Klang, Fredrikshof IF, och nya styrelseledamöter för i år blev Leif Karlsson och Lars Hansson (saknas på bilden nedan).
Kvar sedan tidigare är Catarina Andersson, Tommy Prim och Fredrik Kessiakof, samt Lotta Jegenstam.

Den nye ordföranden, Stefhan Klang, har en bred erfarenhet både från näringslivet och från stora projekt inom idrottsvärlden och har arbetat som ledare inom landsväg i Spårvägen CF under 80- och 90-talet. Hans stora intresse för cykel gör att han nu tar över rodret med stor glädje och entusiasm. Stefhan Klang är nu den som kommer att fortsätta att driva och utveckla det arbete som Yvonne Mattsson varit med om att bygga upp, både nationellt och internationellt.

Styrelsen 2016 - från vänster Tommy Prim, Leif Karlsson, Stephan Klang, Lotta Jegenstam, Catarina Andersson och Fredrik Kessiakoff

Styrelsen 2016 – från vänster Tommy Prim, Leif Karlsson, Stephan Klang, Lotta Jegenstam, Catarina Andersson och Fredrik Kessiakoff