Alla grenar
Förbundet

Nytt datum för digitalt förbundsmöte – boka in lördagen den 25 april

Med anledning av coronakrisen, tvingades SCF med kort varsel att skjuta upp förbundsmötet som skulle hållas på Bosön den 14 mars. Vi har nu hittat ett nytt datum och vill flagga redan nu för att förbundsmötet kommer genomföras digitalt lördagen den 25 april.
Ytterligare information om förfarandet, samt manualer för hur det digitala mötet ska gå till rent praktiskt, skickas ut till berörda parter under nästa vecka.