Förbundet

Ny studie ska öka förståelsen och säkerheten för cyklister på landsväg

I ett nytt projekt, med start redan i juni 2024, kommer motions- och tävlingscyklister på landsväg att stå i fokus för att öka trafiksäkerheten. Genom ett samarbete med Svenska Cykelförbundet (SCF) och finansiering från Skyltfonden, avser projektet att skapa en djupare förståelse och minska riskerna för dessa cyklister.

Under ledning av Martin Vingren från Koucky & Partners, och i nära samarbete med SCF, adresserar projektet en kritisk säkerhetsfråga för landsvägscyklister. Denna populära men ibland riskfyllda aktivitet utgör en betydande del av trafikarbetet med cykling i Sverige, även om säkerhetsaspekterna ofta förblir oupptäckta.

Genom att samla in och analysera data från försäkringsärenden, GPS-data från Strava och SCF-medlemsenkäter, syftar projektet till att omfattande förbättra förståelsen för dessa cyklisters säkerhetsbehov. Projektet markerar ett viktigt steg för SCF och hela cykelsporten i Sverige då det inte bara ökar kunskapsläget för landsvägscykling, utan också höjer medvetenheten om dess betydelse för folkhälsa och idrott.

”Detta är ett lysande exempel på det värdeskapande arbete som SCF utför tillsammans med andra aktörer. Trafiksäkerhet är en av nyckelfaktorerna för sportens tillväxt och utveckling”, säger Svenska Cykelförbundets generalsekreterare Leif Karlsson.

Med en budget på 304 000 kronor kommer projektet att genomföra omfattande datainsamling och analyser för att kartlägga vilka vägtyper som används mest och vilka trafiksituationer som upplevs som farligast. Förutom kvantitativa metoder som GIS-analyser av ruttdata, planeras kvalitativa intervjuer med landsvägscyklister för att få djupare insikter i deras upplevelser och riskexponering.

Projektresultaten förväntas ge värdefulla insikter som kan leda till konkreta åtgärder för att höja trafiksäkerheten. Dessa insikter kommer att delas med väghållare, försäkringsbolag och cykelklubbar genom rapporter, webbinarier och konferenser. Allt detta finansieras av Trafikverkets Skyltfond, vilket innebär att SCF inte behöver bidra med egna medel. Det frigör därmed i sin tur resurser till andra viktiga initiativ.

Genom detta initiativ hoppas projektledarna inte bara förbättra trafiksäkerheten utan även öka attraktiviteten av landsvägscykling, särskilt bland unga och kvinnor där en nedgång i deltagandet har noterats. Studiens angreppssätt förväntas ge nya lösningar på gamla säkerhetsproblem och därmed göra Sveriges vägar säkrare för alla trafikanter – och då inte minst cyklister.

Text: SCF