Meny
Förbundet

Ekonomiskt stöd till arrangörer av tävlings- och motionslopp på väg

Svenska Cykelförbundet har beslutat om att införa extra stöd åt tävlings- och motionsloppsarrangörer. Tävlingsarrangörer har möjlighet att använda föreningsstöd till stöttning på två olika sätt när det gäller merkostnader för trafikmärken och skyltning under 2023. Motionsloppsarrangörer får stöttning med ytterligare subvention på deltagaravgiften. 

Stöd för motionslopp

 • Motionsloppsarrangörer har inför 2023 en ny avgiftsmodell med en möjlighet till helt slopade deltagaravgifter i det fall arrangören ställer krav på licens.
 • Arrangörens krav på licens för deltagarna är frivillig. All info om detta har presenterats sedan tidigare på sidan ”NY – Avgiftsmodell motionslopp 2023”.
 • Ordinarie deltagaravgift för de som saknar licens är 65:-*/anmäld cyklist.
 • Nytt är att SCF under 2023 kommer subventionera deltagaravgiften med 40:-/anmäld cyklist. Deltagaravgiften för de som saknar licens i motionslopp blir därmed 25:-**/anmäld cyklist.
 • Subventionen återfås efter att fakturan från SCF med den ordinarie deltagaravgiften har betalats. Exakt rutin kommer tas fram och presenteras.
 • Läs mera om den nya avgiftsmodellen HÄR!

*Ordinarie deltagaravgift motionslopp
**Deltagaravgift 2023 med subvention

Två olika grupper av tävlingar – så söker arrangörsklubben

Vi delar upp i två olika stödgrupper och det är viktigt att söka till rätt grupp

 • 1 SM, SWE Cup och UCI-tävlingar.  
 • 2 Nationella tävlingar. 

Arrangörsklubbens ordförande eller kassör söker stöden i här i Idrottonline.

Namnet på stödet i grupp 1:  Föreningsstöd – Merkostnader för trafikmärke och skyltning. (För medlemsföreningar som arrangerar SM, SWE Cup och UCI, ej , ej kortdistans-SM.)

Namnet på stödet till grupp 2: Föreningsstöd – merkostnader för trafikmärke och skyltning. (För medlemsföreningar som arrangerar nationella tävlingar.)

Krav för grupp 1

Detta är ett riktat återstartsstöd som våra SM, SWE Cup och UCI (ej kortdistans-SM) medlemsföreningar kan söka i samband med ökande merkostnader för sanktionerade arrangemang på allmän väg.

Trafikverket inför ett nytt arbetssätt från 1 januari 2023 när det gäller idrott på väg.

Bakgrunden är att öka rättssäkerheten och trafiksäkerheten. Förändringen innebär att samtliga vägmärken och skyltning som är aktuell för ett arrangemang på statlig väg ska hanteras av Trafikverket och kostnader för att genomföra åtgärder på vägarna ska belastas av arrangören.

Vi jobbar fortsatt för att hitta nya lösningar men under 2023 så ser vi att vi kommer att behöva stötta våra föreningar i detta. För att kunna söka stödet så måste vi tillsammans se till att kostnaden för skyltning och vägmärke blir så låg som möjligt.

För att söka stödet och för att vi ska kunna stötta så många som möjligt så behöver man uppfylla följande:

 • Tävlingen ska vara sanktionerad.
 • Ett varv som ska vara skyltat bör inte vara längre än 15 kilometer.
 • Varje förening kan söka 1 stöd för merkostnader på ett maxbelopp på 30 000 kronor (cirka 75 procent av merkostnaderna).
 • I ansökan så ska det finns en offert med för skyltning och vägmärke, denna ska stämma överens med fakturan ifrån Trafikverket efter loppet.
 • Skicka även in ett underlag för era kostnader för skyltning och vägmärke 2022.
 • Vi råder er även att kontakta er destination eller kommun för att kolla om ni kan få stöttning med dessa kostnader.

Medel som ej nyttjas förs över till grupp 2 nationella tävlingar.

Sökbart totalbelopp grupp 1: 270 000 kronor

Kostnader för grupp 2

Detta är ett riktat återstartsstöd som våra nationella medlemsföreningar kan söka i samband med ökande merkostnader för sanktionerade arrangemang på allmän väg.

Trafikverket inför ett nytt arbetssätt från 1 januari 2023 när det gäller idrott på väg.

Bakgrunden är att öka rättssäkerheten och trafiksäkerheten. Förändringen innebär att samtliga vägmärken och skyltning som är aktuell för ett arrangemang på statlig väg ska hanteras av Trafikverket och kostnader för att genomföra åtgärder på vägarna ska belastas av arrangören.

Vi jobbar fortsatt för att hitta nya lösningar men under 2023 så ser vi att vi kommer att behöva stötta våra föreningar i detta. För att kunna söka stödet så måste vi tillsammans se till att kostnaden för skyltning och vägmärke blir så låg som möjligt.

För att söka stödet och för att vi ska kunna stötta så många som möjligt så behöver man uppfylla följande:

 • Tävlingen ska vara sanktionerad.
 • Ett varv som ska vara skyltat bör inte vara längre än 15 kilometer.
 • Varje förening kan söka 1 stöd för merkostnader på ett maxbelopp på 25 000 kronor (cirka 70 procent av merkostnaderna) Arrangörer som arrangerar internationellt etapplopp för ungdomar, ingående i Nordic Cycling kalender, kan söka 25 000 för upp till tre etapper, maxbelopp 75000 kronor.
 • I ansökan så ska det finns en offert med för skyltning och vägmärke, denna ska stämma överens med fakturan ifrån Trafikverket efter loppet.
 • Skicka även in ett underlag för er kostnader för skyltning 2022.
 • Vi råder er även att kontakta er destination eller kommun för att kolla om ni kan få stöttning med dessa kostnader.

Arrangörer som har lagt in sina tävlingar i indTA innan 1 december 2022 kommer att prioriteras först. Därefter prioriteras arrangörerna i den ordning som man har lagt en dem i denna tävlingskalender.

Sökbart totalbelopp grupp 2: 230 000 kronor

Text och arkivbild: SCF