Förbundet

Nu kan ni söka återstartsstöd för SCF:s digitala utbildningar igen

Nu öppnar vi möjligheten för SCF-anslutna förningar att söka återstartsstöd för alla utbildningar från vår digitala utbildningsplattform igen. Det gäller med andra ord alla tre tävlingsledarutbildningarna samt vår ungdomstränarutbildning. Och det är först till kvarn som gäller!

Intresset för att köpa vouchers i slutet av 2022 blev så stort att maxtaket nåddes redan innan sista ansökningsdagen, 15 december. Men nu kan alla föreningar som är anslutna till Svenska Cykelförbundet söka återstartsstöd för dessa vouchers. Ansökningar om återstartsstöd för utbildningar som är bokade 2022 har förtur.

Alla som går utbildningar via tidigare köpta vouchers måste påbörja dem senast 31 juni 2023. Observera att det INTE längre finns någon möjlighet att köpa nya vouchers.

De som har registrerat utbildning i år måste påbörja den i god tid innan årsskiftet så ni hinner gå klart den 2023. Tidsåtgången för en tävlingsledarkurs är individuell och man studerar i sin egen takt, men tänk runt åtta timmar i normal takt.

Här är våra digitala utbildningar

Ungdomstränarutbildning

Denna digitala utbildning för dig som är, eller är på väg att bli ungdomstränare för barn, ungdomar och juniorer som gillar cykel.

Syftet med kursen är att du ska få kunskap om barn och ungdomars utveckling kopplat till cykelträning. Målet är att du ska få en certifiering som ungdomstränare hos SCF och att du ska känna dig trygg och säker i din roll.

Kursen består av en grundkurs om tre tillfällen och två fördjupningskurser. En fördjupningskurs är för dig som vill rikta in dig på barn och ungdomar i åldern 3–15 år. Den andra fördjupningskursen är för dig som vill rikta in dig på juniorer i åldersspannet 16–19. Du väljer själv om du vill gå en eller två fördjupningar. Kurserna sker helt online och du tar del av materialet i din egen takt.

Tävlingsledare MTB

Onlineutbildning för dig som skall ha funktionen/rollen Tävlingsledare MTB inom er förening. Utbildningen skall ge dig en inblick i de olika delar du som tävlingsledare behöver ha vetskap om för att arrangera en tävling.

Ett axplock av innehållet: Olika typer av tävlingar, planera en tävling, budgetera, regler, start och målplats, banmarkering, ceremonier, antidoping och uppföljning av tävlingen.

Tävlingsledare landsväg

Onlineutbildning för dig som skall ha funktionen/rollen Tävlingsledare landsväg inom er förening. Utbildningen skall ge dig en inblick i de olika delar du som tävlingsledare behöver ha vetskap om för att arrangera en tävling. Innehållet grupperas ungefär som MTB, men är självklart anpassat för landslopp.

Tävlingsledare övriga grenar

Onlineutbildning för dig som skall ha funktionen/rollen Tävlingsledare övriga grenar inom er förening. Utbildningen skall ge dig en inblick i de olika delar du som tävlingsledare behöver ha vetskap om för att arrangera en tävling. Innehållet grupperas ungefär som MTB och landsväg, men är självklart anpassat för övriga cykelgrenar som bana, BMX och trial.

Ansök om återstartsstöd för våra onlineutbildningar

  • Mejla ansökan till kansli@scf.se. Samma mejladress gäller om ni har frågor om detta stöd.
  • Bifoga fakturan gällande deltagaravgiften för någon av ovanstående SCF-utbildningar. Beskriv ärendet kort och att ansökan just gäller ”Återstartsstöd för onlineutbildning”. Notera också hur ni vill ha en utbetalning.
  • Fakturan måste vara betald innan ni kan ansöka om Återstart.
  • Observera att stödet bara gäller SCF-anslutna föreningar och till att börja med utbildningar som påbörjas senast 31 juni 2023.
  • Beslut tas sedan av SCF-kansliet om ni ska erhålla återstartstödet. Ansökningsblankett återstartsmedel fylls i av kansliet, varpå utbetalning till föreningen kan ske.
  • Det finns nu återstartsstöd undanlagt för utbildningar som är beställda av SCF-anslutna föreningar 2022. Sedan finns det ytterligare återstartsstöd för utbildning. Vi rapporterar när vi närmar oss maxtaket, men det rekommenderas att boka nya utbildningar så snart som möjligt.

Svenska Cykelförbundet har tillsammans med House of Minds jobbat fram våra tre digitala utbildningar för tävlingsledare samt ungdomstränarutbildning.

Svenska Cykelförbundet är stolta över att presentera våra samarbetspartners. Tack vare dessa företag kan våra cyklister oftare ta sig längre ut i världen.