Meny
Förbundet

Mycket stödpengar att söka för Din förening

Det finns väldigt mycket sökbara pengar, främst till barn- och ungdomsidrotten, för att utveckla Din cykelförening. Svenska Cykelförbundet (SCF) har fått 1,56 miljoner kronor av återstartsstödet att fördela direkt ut till föreningarna. Dessutom finns det 510 000 i Projektstöd IF att söka via SCF samt ett Anläggningsstöd via RF-SISU.

Så här fördelas det direkta föreningsstödet, Återstartsstöd IF 2021/2022

1 SWE Cycling for kids

SWE Cycling for kids är ett gratis prova på-paket för barn och ungdomar. På först till kvarn-basis kan man skicka efter ett av de 100 SWE Cycling for kids-paketen. Prova på-paketen innehåller allt från medaljer, diplom och nummerlappar till proffsiga avspärrningsband. Om man dessutom som klubb arrangerar och dokumenterar en aktivitet i samband med en träning eller tävling kan man få ett stöd på 6000 kronor. (Det finns totalt 600 000 kronor att söka från denna pott.)

Obs! Man måste beställa paketen i Sporrongs webbshop fast de är gratis. HÄR beställer Din förening SWE Cycling for Kids-paketen!

2 Tränings- eller tävlingsaktivitet

En förening kan söka 5000/10 000 kronor för en cyklist eller en grupp av cyklister som vill utveckla sig genom att besöka ett träningsläger eller låta sig inspireras av att delta vid en större ungdomstävling. Det gäller i första hand i Sverige eller någon av våra nordiska grannländer. Men i vissa grenar kan det ju finnas skäl att åka utanför Norden, så är argumenten bra finns det all anledning att söka även utanför Norden. (Det finns totalt 500 000 kronor att söka från denna pott.)

3 Projekt – återstartsstöd

För att utveckla svensk cykel kan man ansöka om maximalt 50 000 kronor för ett större föreningsinitiativ, som ska vara av nationellt förbundsintresse. Det kan exempelvis vara att man vill etablera en tävling i en disciplin på en ort där den inte har förekommit. Det kan också vara jämställdhetsprojekt, anläggningsutveckling, nationell prova på-verksamhet, utveckling av nya distriktsserier eller att addera en cykeldisciplin till klubbens verksamhet på en ort där den inte finns i dagsläget. (Det finns totalt 460 000 kronor att söka från denna pott.)

4 Föreningsstöd digitalisering

Detta är ett riktat återstartsstöd som våra medlemsföreningar kan söka för att byta sin hemsida från Riksidrottens Episerverlösning som RF stänger ned per den 31 december 2022. Det är enbart de medlemsföreningar som har sin hemsida via denna Episerverlösning som kan söka ”Föreningsstöd – digitalisering”. Det finns två sökbara belopp. Det större bidraget är 10 000 kronor per SCF-ansluten förening som väljer att gå över till lösningen med Consid och Sitevision via Svenska Cykelförbundets avtal. Mera om det HÄR! Det andra bidraget är 5000 kronor till en medlemsförening som väljer en annan lösning.

Så ansöker din förening till Återstartsstöd IF 2021/2022

 • Skicka in en ansökan via IdrottOnline, ett formulär under ”Idrottsmedel” som heter ”Återstartsstöd IF 2021/2022” finns tillgängligt från 20 mars 2022. VIKTIGT: notera TYDLIGT vilket av de numera fyra återstartsstöden ovan som din förening söker. (Observera att det också finns stöd från ”SF – Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023” med delvis andra kriterier att söka, se nedan, så att ansökan hamnar rätt!)
 • För ansökan till SWE Cycling for kids anges vilket sammanhang aktiviteten ska anordnas och vad den ska innehålla. Normalt sett max två paket per förening och år. Återrapportering krävs när aktiviteten har genomförts.
 • För ansökan till återstartsstöd Tränings- eller tävlingsaktivitet beskrivs först aktiviteten, sedan anger man syfte och tidpunkt. Ange till sist en motivering varför det behövs stöttning. Ni som söker den högre summan anger varför det är motiverat med den. Återrapportera när aktiviteten har genomförts.
 • För ansökan till Projekt – återstartsstöd anges först syfte med initiativet och en motivering varför det dels bör få ett stöd och dels varför det har ett nationellt förbundsintresse. Sedan adderas budget för projektet och tidsperioden då det ska genomföras. Dialog ska föras med förbundet angående projektet. Återrapportera också när aktiviteten har genomförts.
 • För ansökan till Föreningsstöd – digitalisering anger ni bara tydligt att ni har haft Riksidrottens Episerverlösning, vilken lösning ni går över till – och redovisar sedan detta kort efter genomförandet. Observera att detaljerna för lösningen via Cykelförbundets avtal blir klart först kring 24 augusti.
 • Alla SCF-anslutna föreningars ordförande eller kassör är behöriga att skicka in ansökan.

Läs mera om Svenska Cykelförbundets återstartsplan HÄR!

Frågor om Återstartsstöd IF 2021/2022: kansli@scf.se

* * *

 

Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023

Svenska Cykelförbundet har fått 510 000 kronor att bevilja i stöd som SCF-anslutna föreningar kan ansöka om via IdrottOnline från 1 mars. Pengarna ska gå till projekt för inkludering av underrepresenterade grupper och trygga miljöer för barn- och ungdomsidrott.

Syftet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten har identifierats: vi når inte alla och vi tappar för många. Därför beviljas stöd inom nedanstående två huvudområden:

1 Inkludering av underrepresenterade grupper

Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer.

Projekt måste vara cykelrelaterade och kan beviljas för att:

 • Göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.
 • Göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

2 Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma utmaning är att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projektstödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat

Projekt kan beviljas för att:

 • Utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar.
 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten.

Så mycket pengar kan din förening ansöka om

 • Maxbeloppet per ansökan är 30 000 kronor.
 • När projektet har genomförts måste det återrapporterats. När detta har skett går det att göra en ny ansökan på maximalt 30 000 kronor – om det finns pengar kvar från potten.
 • Det är normalt sett ett (1) stöd per förening och maximalt två (2) under hela perioden som gäller för Projektstöd IF B&U 2022/2023.

Så ansöker din förening till Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023

 • Skicka in en ansökan via IdrottOnline, formulär finns tillgängligt från 1 mars 2022, klicka på ”SF – Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023” under fliken ”Idrottsmedel”.
 • Ansökan måste innehålla syfte med projektet och en motivering, ansökt belopp och projektbudget samt vilken genomförandeperiod som är tänkt.
 • Alla SCF-anslutna föreningars ordförande, kassör och idrottslyftsansvarige är behöriga att skicka in ansökan. Föreningen måste bedriva ungdomsverksamhet och redovisa LOK-stöd.

Mera information om Projektstöd IF HÄR!

* * *


Projektstöd
IF Anläggning 

Via RF kan cykelklubbar även söka stöd till anläggningar och idrottsytor, renoveringsprojekt, energi- och miljöprojekt, säkerhetsprojekt samt utrustning för parasport. SCF administrerar alltså inte detta stöd, men har man ”rätt projekt” finns det mycket pengar att söka. 

I höstas beslutades det om ett nytt regelverk.  Syfte och mål anläggningsstödet är att det ska bidra till att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Anläggningsstödet är indelat i sex olika områden

 • Stöd till idrottsytor, mindre projekt (stöd upp till 400 000 kronor kan beviljas).
 • Stöd till idrottsytor, större projekt (stöd över 400 000 kronor kan beviljas).
 • Stöd till renoveringsprojekt.
 • Stöd till energi- och miljöprojekt.
 • Stöd till säkerhetsprojekt.
 • Stöd till utrustning för parasport.

Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas inte till individuell tävlings- och träningsutrusning, även om utrustningen används av flera idrottare. Hela regelverket för projektstöd IF Anläggning HÄR!

Stöden administreras i första hand av respektive RF-SISU distrikt. För mera information om stödet, kontakta din distriktshandläggare! Ansökningar som gäller belopp över 400 000 beslutas direkt av RF.

Ansökan om anläggningsstöd görs sedan av föreningen i IdrottOnline på samma sätt som ovanstående. Sista datum att ta emot en ansökan är 30 november.