Alla grenar
Förbundet

Möten om avgiftsförändringar och stora tillståndsutmaningar nästa år

Svensk cykelsport är nu i juni mitt inne i en positiv återuppbyggnadsfas efter ett par mörkare pandemiår. Inför 2023 står vi inför nya utmaningar. Det gäller inte minst tillståndsfrågor för användandet av väg och mark som tävlingsarena. Sedan vill vi stärka samarbetet med motionsloppsarrangörerna. 

Cykelförbundet kommer därför under sommaren att kalla till möten med följande viktiga punkter inför nästa års verksamhet:

  • Information om styrelsens just beslutade nya avgiftsmodell för motionslopp inför 2023.
  • Information om en ny licens som kommer att utveckla tävlingsverksamheten i E-cycling.
  • Arrangörsmöten kring tillståndsfrågor och nya utmaningar inför 2023 där vi även kommer att bjuda in företrädare för Trafikverket och Länsstyrelsen.

För motionsloppsarrangörer kommer det presenteras en ny avgiftsmodell för motionslopp inför 2023. De innehåller bland annat nya årsbundna- och engångslösningar för motionsloppscyklister. Helhetslösningen möjliggör för SCF att bättre kunna möta arrangörers och föreningars önskemål om ökad stöttning kring utmaningar gällande tillstånd, säkerhetsfrågor, utbildning och rekrytering.

Det kommer även presenteras nya möjligheter gällande begreppet Elitmotion och hur motionsloppsregelverket uppdateras för detta ändamål. I denna klass skulle resultat möjliggöras. Och vi vill även informera om hur vi jobbar för att en subvention av övergången till den nya avgiftsmodellen ska bli möjlig med hjälp av återstartsmedel.

Mötena med Trafikverket och Länsstyrelsen har som syfte att få information, men även ge en möjlighet att diskutera med berörda myndigheterna kring de utmaningarna för arrangörer av cykellopp. Utöver dialogen med myndigheterna vill SCF även lyssna in åsikter och förslag från landets arrangörer, för att på bästa sätt jobba vidare med den stöttning till arrangörer gällande tillståndsutmaningarna som efterfrågas.

Tillståndsmötenas datum och tidpunkt kommer styras av möjlig medverkan av representanter från ovan nämnda myndigheter. Kallelser till möten kommer under sommaren, så håll utkik på scf.se och våra sociala medier.

Ha en fortsatt fin cykelsommar, önskar vi på Svenska Cykelförbundet!