Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_5026_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/scf.se/wp-includes/wp-db.php on line 2033
Ljusare tider - 1 juli lättar coronarestriktionerna ytterligare - Förbundet - Svenska Cykelförbundet
Alla grenar
Förbundet

Ljusare tider – 1 juli lättar coronarestriktionerna ytterligare

Vi går vidare mot en ännu ljusare tillvaro och Regeringens avvecklingsplan för coronarestriktioner har idag tagit oss till nivå 2.

Nedan är vad som gäller från och med 1 juli:

 • För cykelarrangemang utomhus tillåts 900 deltagare i start- och målområde.
 • Inomhus tillåts 50 åskådare. Med anvisad sittplats är maxantalet 300 åskådare.
 • Utomhus tillåts 600 åskådare. Med anvisad sittplats är maxantalet 3 000 åskådare.
 • Om arrangemanget har sektioner, där åskådare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra, gäller maxantalet per sektion.

Nivå 1 beräknas börja gälla i september, men än finns inget specifikt datum fastställt.

Tabell nedan: Maxantal personer utifrån Folkhälsomyndighetens klassificering. Tabellen visar vad som gäller utomhus samt inomhus.

 

Nivå Inomhus Inomhus sittande Utomhus Utomhus sittande Motionslopp
3 8 50 100 500 150
2 50 300 600 3000 900
1 Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak

 

Mer om regeringens restriktionsanpassning går att hitta här

Tillståndsgivning: Vid offentliga tillställningar, som tävlingslopp eller motionslopp i Landsväg och Mountainbike, är Länsstyrelsen tillståndsgivande myndighet. Ansökan till Länsstyrelsen behöver skickas in 4 månader före utsatt arrangörsdatum. Datumet får flyttas fram vid ett tillfälle, annars måste en ny ansökan lämnas in.

 

Riktlinjer

Riktlinjerna som följer är ett förtydligande av Regeringens, folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets lagar, regleringar och nationella allmänna råd. Om en enskild region, lokalt smittskydd, Länsstyrelse eller kommun inför lokala regleringar ska föreningen följa dessa. Riktlinjerna gäller oavsett om det är träning, tävling, läger eller möten.

Fortsatt distans

Eftersom det är i de nära kontakterna som viruset sprids uppmanar vi att fortsätta hålla distans. Föreningen är ansvarig för att verksamheten bedrivs på ett sätt som följer riktlinjerna, men det är allas ansvar att hålla sig uppdaterade om vad som gäller.

Ta hand om varandra

Att cykla är viktigt, oavsett träningsnivå eller ålder. Riktlinjerna har utformats med fokus på att begränsa smittspridningen, men att samtidigt möjliggöra att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet. Även om allt fler blir vaccinerade kommer det finnas många, framför allt barn och unga, som inte är vaccinerade.

Vi uppmanar alla att hjälpas åt att agera ansvarsfullt, så att vi snabbare närmar oss ett mer normaliserat tillstånd.

Riktlinjer för cykelaktiviteter

SCF:s riktlinjer bygger på de allmänna råden:

 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom, eller om någon som du bor med är sjuk eller har symptom.
 • Tvätta/sprita händerna regelbundet.
 • Håll avstånd till andra.
 • Genomför inga onödiga resor i landet eller internationellt. Nödvändiga resor ska ske på ett säkert sätt och ska inte ge upphov till kontakt med nya människor.
 • Undvika fysisk kontakt med personer som inte är del av den allra närmsta kretsen (1-1,5 meters avstånd). Undvik särskilt kontakter som varar mer än 15 minuter.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer.

Utomhus framför inomhus

 • Cykelaktiviteter ska i första hand genomföras utomhus.
 • I de fall inomhusträning bedrivs bör all uppvärmning genomföras utomhus.
 • Inomhusträning för de som vanligtvis inte träffas ska undvikas.
 • Rehabilitering kan genomföras inomhus. Det är då viktigt att detta sker individuellt och att avstånd hålls till andra.

Träning

 • Träning får ske i grupp för alla åldersgrupper.
 • Träningen bör i första hand bedrivas utomhus, men får även ske inomhus.
 • Vid all träning ska träningsgrupperna hållas begränsade.
 • Större träningsgrupper bör delas upp i mindre enheter. Uppdelning ska då ske innan träningens start, för att undvika trängsel vid samling och avslut.
 • Vid träning ska avstånd hållas.
 • Nya aktiva får välkomnas till verksamheten.
 • Omklädningsrum bör inte användas.
 • Vid träning för barn och unga ska medföljande vuxna endast lämna och hämta barnet.

Tävlingar och motionslopp

 • Cykelarrangemang får arrangeras utomhus.
 • Cykelarrangemang tillåter 900 deltagare.
 • Cykelarrangemang tillåts för alla åldrar, klasser och grenar. Arrangörer ansvarar för att de specifika riktlinjerna.
 • Cykelarrangemang tillåter 900 deltagare samtidigt i start- och målområdet.

Resor i vardagen och till träningsläger

 • Avstå kollektivtrafiken.
 • Planera resandet
 • Träna främst på hemmaplan

Resor till/från cykelarrangemang

 • Planera i förväg. De som tränar tillsammans reser och bor tillsammans.
 • Övernattningar ska undvikas i görligaste mån.
 • Om det är möjligt bör man färdas på annat sätt än med kollektivtrafiken.
 • Vid resa med kollektivtrafiken bör i första hand platsbokning användas.
 • Tag med och använd handsprit.
 • Vid övernattning bör större sovsal undvikas.
 • Efter ankomst till tävlingsorten ska tävlande och ledare vistas vid inkvarteringen eller tävlingsplatsen.
 • Sociala kontakter utanför träningsgruppen bör undvikas.
 • De tävlande ska så långt som möjligt inta måltider i anknytning till boendet.
 • Undvik trängsel i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Tävlande och ledare ska äta och dricka inom träningsgrupper.

Träningsläger

Träningsläger som innebär övernattning eller resor bör undvikas. Om träningsläger ändå behöver genomföras ska dessa ske i mindre skala och efter noggrann planering:

 • Begränsa i största möjliga mån nya kontakter.
 • Undvik folksamlingar och restauranger samt följ anvisningar om munskydd och distansering.
 • Undvik bufféer och bo där mat kan tillagas på egen hand.
 • Även om lägret sker utomlands, följ noga Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
 • Läs på om vilka lokala restriktioner som gäller på orten och/eller i det besökta landet. Följ lokala föreskrifter.
 • Ha en plan för om någon i gruppen skulle insjukna under resan. Om utomlands, informera er om vilka regler som gäller för hela gruppen.

 

Utbildningar och föreningsträffar

 • Utbildningar bör fortsatt hållas digitalt.
 • Planering för utbildningar längre fram kan ske. Dessa bör planeras för att hållas utomhus och med avstånd.
 • Om ett utbildningstillfälle måste genomföras, till exempel för möjliggörandet av en tävling, kan det hållas fysiskt. Detta ska då ske i mindre grupper och utomhus.
 • Styrelsemöten och andra möten i föreningsverksamheten bör hållas digitalt.
 • Sociala träffar som omfattar andra personer än den ordinarie träningsgruppen ska undvikas eller hållas digitalt.

Sjukdom

 • Vid symptom (även innan ev. bekräftad covid-19) ska personen inte närvara i verksamheten till dess denne varit symptomfri i sju dagar.
 • Uppstår symptom vid träningstillfälle avbryter gruppen den gemensamma träningen. Om ingen annan uppvisar symptom kan gruppen samlas igen efter sju dagar.
 • Det är viktigt att vara extra vaksamma på sjukdomssymptom då barn och unga kan uppleva diskreta symptom.

Generella smittskyddsåtgärder

Alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I de nationella föreskrifterna betonas bland annat följande:

 • Umgås bara i en mindre krets
 • Res säkert
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • Var noga med din handhygien
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Testa dig om du misstänker att du är smittad
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

 

Om förändringar sker kan ovanstående information komma att justeras. Mer info finns att hitta här:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/

SCF tidigare coronaprotokoll går att läsa här

 

Fotograf: Sebastian Mattsson, sportochnatur