Alla grenar
Förbundet

Kvinnliga tävlingscyklister sökes till forskningsprojekt FUEL

Är du en kvinnlig tävlingsaktiv uthållighetsidrottare mellan 18-35 år inom cykel, triathlon, orientering eller långdistanslöpning som önskar att delta i ett forskningsprojekt om kost, hälsa och prestation?

Linneuniversitetet genomför i samarbete med Olympiatoppen och Agder Universitetet i Norge ett forskningsprojekt med fokus på nutrition kopplat till hälsa och prestation bland kvinnliga uthållighetsidrottare.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapsnivån kring relativ energibrist och utveckla en effektiv behandlingsmetod genom ett webbaserat utbildnings- och rådgivningsprogram, som vi har valt att kalla för FUEL (Förstå Uthållighetsnutrition Ett Läroprogram).

Relativ energibrist innebär att en idrottare i långa perioder har ett för lågt energiintag i förhållande till träningsmängden och att kroppen därför skruvar ner viloämnesomsättningen och grundläggande fysiologiska processer för att återupprätta energibalans och förhindra viktnedgång. Relativ energibrist leder till hormonella förändringar, menstruationsrubbningar, en ökad risk för skador, benskörhet och nedsatt prestation. Andra vanliga symptom är mag-tarmkanalsproblem, lågt blodsocker och blodtryck samt förhöjt kolesterol. En kvinnlig idrottare kan därför vara viktstabil men samtidigt ha relativ energibrist och oregelbunden eller utebliven menstruation med ökad risk för ohälsa, skador och nedsatt prestationsförmåga.

FUEL har därför för avsikt att genom webbaserade lektioner i idrottsnutrition och personlig kostrådgivning av en specialiserad idrottsnutritionist främja hälsa både på kort och lång sikt och minska risken för skador under sammanhängande träningsperioder, samt främja ökad prestation inom den specifika idrotten.

Vid deltagande i projektet har du möjlighet att få följande kostnadsfritt:

  • Webbaserad undervisning i idrottsnutrition av ledande nutritionister inom området.
  • 8 tillfällen med individuell kostrådgivning anpassat till din träning och individuella behov.

Hela projektet genomförs online vilket betyder att du kan vara med att deltaga vart än i världen du befinner dig. Är du intresserad? Gå in på projektets hemsida där du hittar  inkluderingsregler och mer information om forskningsprojektet. Anmälan om deltagande sker HÄR

BILDEN: SM Landsväg Tierps Arena 2020.  FOTO: Fredrik Värnebjörk