Alla grenar
Förbundet

Klang ställer upp för omval – nu sonderar valberedningen läget

Nu har Svenska cykelförbundets valberedning frågat alla förtroendevalda vars mandatperioder går ut vid kommande förbundsmöte. Merparten ställer upp för omval, däribland styrelseordföranden Stefhan Klang.

Nu vill valberedningen ha förslag till både den styrelsepost som måste ersättas och sondera om det finns kompetenta och intresserade personer som är redo att finnas med i styrelsen.

Styrelseordföranden i Svenska Cykelförbundet, Stefhan Klang, har alltså svarat att han ställer upp för omval, liksom styrelseledamöterna Marie Rydne och  Milla Jonsson. Där emot ställer inte Karl Börjesson upp för omval.

Disciplinnämndens ledning med ordföranden Martin Schwitzgold samt ledamöterna Thomas Nilsson och Annika Klyver står alla till förfogande, verksamhetsrevisorn Catarina Andersson likaså.

Övriga vars mandatperiod ej går ut är: Thomas Backteman, Johan Lindström, Linda Tufvesson, alla styrelseledamöter valda till 2023 samt disciplinnämndens ledamöter Jacob Ceder och Ulf Näslund.

På förbundsmötet 2022 ska därmed följande poster väljas:

  • Ordförande för styrelsen och Svenska Cykelförbundet för ordinarie mandatperiod om 2 år.
  • Tre styrelseledamöter för ordinarie mandatperiod om 2 år.
  • Verksamhetsrevisor 1 år, ersättare för verksamhetsrevisor 1 år.
  • Revisorer, är i dagsläget löst med avtal med Grant Thornton
  • Ordförande i disciplinnämnden för ordinarie mandatperiod om 1 år och två ledamöter till disciplinnämnden 2 år.

Nu kommer valberedningen, som består av Eva Annerwall, Olle Stålberg, Mattias Thyr, Cecilia Lindell och Helen Henriksson prata med alla i styrelsen och alla kandidater, inklusive de som medlemmar/föreningar föreslår eller tipsar om innan 15 januari.

Hur man går till väga? Ringa någon i valberedningen eller mejla till: valberedning@scf.se