Alla grenar
Förbundet

Information om kompensationsstöd till våra distriktsförbund

Här kommer viktig information till samtliga distriktsförbund (SDF) rörande kompensationsstöd för perioden 1 juli – 31 december 2020.

Har ert distrikt lidit ekonomisk skada till följd av restriktionerna kopplat till pandemin, så att den totala ekonomiska situation förändrats? Då kan ni just nu ansöka om kompensationsstöd via Svenska Cykelförbundet.

För att vi ska kunna behandla era uppgifter vill vi att ni ska besvara följande frågor:

  • Namn på distrikt
  • Ansökt belopp
  • Evenemang som stödet berör
  • Förklaring till ansökt belopp
  • Ange budgeterade intäkter och kostnader samt faktiska intäkter och kostnader för både verksamhet och evenemanget samlat. Även här ska eventuella bidrag från kommun/region/myndighet samt nationella förbund anges.

Ovanstående punkter finns i en bifogad ansökningsmall som mejlats ut till samtliga distrikt. Distrikten ska fylla i uppgifterna i fliken SDF.

Det är angeläget att ni redovisar både intäktsbortfall, eventuella ökade kostnader samt minskade kostnader för verksamheten som helhet. Tänk även på att vi kan behöva verifikation på uppgifterna, som tillståndsdokument.

Ansökan kan ske från 7 januari till och med 20 januari och skickas till kansli@scf.se 

Märk mejlet med ”kompensationsstöd” och namn på distrikt. I mejlet vill vi även ha kontaktuppgifter på person som kan vara tillgänglig för eventuella frågeställningar kring ansökan. Under perioden svarar vi gärna på frågor.

 

Vänliga hälsningar 

SCF Kansli

 

Förbundet

Nya beslut tagna