Alla grenar
Förbundet

Inbjudan till distriktskonferens på Teams den 21 oktober kl 19.00

Förbundsordförande Stefhan Klang bjuder in representanter i SCF:s olika distrikt till distriktskonferens som i år sker digitalt via mötesplattformen Teams

Hej

Jag vill börja med att tacka för alla bra förslag på diskussionspunkter som kommit in från distrikten, och jag har försökt sammanfatta dem i några rubriker här nedan.
Med tanke på rådande omständigheter har vi valt att köra Distriktskonferens 2020 digitalt via Teams. Konferensen kommer därför vara mer av karaktären informationsmöte.
Ni kommer få utförliga instruktioner om hur man går till väga och vi hoppas att så många som möjligt vill och kan delta. Många av oss slipper ju dessutom långa resor med den här typen av mötesform.

Distriktskonferens 2020

När: 21 oktober klockan 19.00-20.00
Hur: Mejla namn, distriktstillhörighet och aktuell mejladress till kanslimejlen kansli@scf.se senast den 12 oktober. Skriv gärna Anmälan distriktskonferens i ämnesraden. Några dagar innan själva konferensen kommer ni få en inbjudan till Teams via mejl. Acceptera inbjudan och spara länken så är det bara att klicka in er på konferensen i god tid den 21 oktober. Utförligare anvisningar kommer i mejlet med inbjudan till mötet.
Mötesregler: Det är valfritt om ni vill ha kameran på eller avslagen. Däremot ska ljudet vara av. Frågor ställs via chatten och mot slutet av distriktskonferensen bjuder vi in till frågestund. Vi inleder mötet med en genomgång så alla hittar funktionerna.
Rubriker:
– Allmän info från vår GS Leif Karlsson
– Försäkringar
– Evenemang 2021 i förhållande till Corona
– Utbildningar
– Strategi 2025

Med vänlig hälsning
Stefhan Klang

Välkommen på Distriktsinformation.