Alla grenar
Förbundet

Har din förening koll på dopingproblematiken?

Bara elva av landets 500 cykelföreningar har en godkänd handlingsplan för att motverka doping, varav två är gjorda under år 2020. En alldeles för låg siffra.
Som alla föreningar känner, till har RF tagit fram programmet Vaccinera klubben för att underlätta för föreningarna att skapa egna handlingsprogram mot doping.

Gör föreningen något för att aktivt motverka doping? Har föreningen beredskap för hur man ska agera om ett ärende inträffar i föreningen?
Det är länge sedan vi hade något dopingärende och alla måste arbeta för att det ska fortsätta så. Många aktiviteter i klubbarna går på sparlåga i dessa dagar, så passa på att ta tag i denna fråga nu. Det går alldeles utmärkt att ha en diskussion i föreningen via olika video-lösningar.

Vaccinationen är en god investering som stärker föreningens trovärdighet mot kommun, media och sponsorer och som kan användas vid marknadsföring och rekrytering av ledare och medlemmar. Vaccinationen gäller i tre år. Om ni vill få hjälp av en processledare genom själva vaccinationen så kan även SISU-distriktet hjälpa till.

Om ni har funderingar – kontakta mig gärna på ulf.naslund@scf.se

Ulf Näslund

Antidopingansvarig för Svenska Cykelförbundet


Du omfattas av dopingreglerna

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente omfattar alla medlemmar i en idrottsförening som via sitt specialidrottsförbund (SF) är anslutet till RF. Du är som medlem i en idrottsförening skyldig att känna till dopingreglerna, t ex WADA:s dopinglista, dispensregler och skyldigheten att ställa upp på dopingkontroll.

Även ledare och andra stödpersoner omfattas av dopingreglerna, men då handlar det om att de inte får medverka till att idrottsutövare dopas eller försvåra för dopingkontrollfunktionärer vid dopingkontroll.
Oavsett om du är medlem eller inte så omfattas du ändå av dopingreglerna när du deltar i aktivitet som organiseras eller godkänns av specialidrottsförbund (SF) eller förening ansluten till RF.

Läs mer om Svensk Antidoping HÄR

Vaccinera Klubben HÄR