Meny
Förbundet

Här är dagsläget och våra råd inför cykeltävlingar på statliga vägar 2023

Trafikverket ska införa ett tuffare arbetssätt från 1 januari när det gäller idrott på väg. Samtidigt har Trafikverket fått ett regeringsuppdrag att presentera ett omarbetat förslag 31 mars. Svenska Cykelförbundets råd till alla föreningar just nu är att planera och ansöka för era tävlingar som vanligt. 

Förändringen innebar i det ursprungliga förslaget att samtliga vägmärken som är aktuella för ett arrangemang på statlig väg ska hanteras av Trafikverket och att kostnader för att genomföra åtgärder på vägarna ska belastas arrangören.

Efter påtryckningar från Riksidrottsförbundet (RF) ska bland annat kostnadsbiten ses över. Den 1 september gav den dåvarande regeringen Trafikverket i uppdrag att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur.

Uppdraget ska alltså redovisas senast den 31 mars 2023. För tillfället pågår en dialog mellan idrotten centralt, Regeringskansliet och Trafikverket för att undersöka möjligheten till en process där ideella föreningar fortsatt ska ha möjlighet att arrangera tävlingar på statliga vägar.

RF vill till att börja med frysa nuvarande reglerna till 31 mars, något som Trafikverket inte ser som en bra kortsiktig lösning. Trafikverket vill i stället ”se över möjligheten att tillfälligt stödja RF med ett bidrag till ideella organisationer för sitt trafiksäkerhetsarbete”. Detta bidrag skulle i så fall utbetalas först under hösten.

SCF är just nu drivande i frågan ihop med RF och de andra berörda förbunden Triathlon-, Friidrott-, Orientering-, Bilsport- och ett par skidsportförbund för att hitta en ekonomiskt hållbar väg framåt.

Det är ett pågående arbete och vi kommer hela tiden framåt i processen. Det nya arbetssättet från Trafikverket innebär i många fall ökade kostnader då skyltning sker med Trafikverkets lokala vägentreprenörer vilket blir en ekonomiskt utmaning för många av våra arrangörer ute i landet, både på cykel men också i andra idrotter.

Förändring sker för alla typer av event – oberoende av storlek – som använder sig av det statliga vägnätet.

Det vi vill är att ni arrangörer gör är att planera och ansöka för era tävlingar likt tidigare år. Vi på SCF fortsätter att driva frågan vidare för att hitta en väg framåt som är genomförbar och hållbar då vägen är vår arena.

Vi finns här för att hjälpa och stötta er i era arrangemang!

 

Text och foto: Svenska Cykelförbundet