Alla grenar
Förbundet

Genereration Z är ute och cyklar – sensationella LOK-siffror

”Vi kan säga att generation Z är ute och cyklar.” Svenska cykelförbundets generalsekreterare, Leif Karlsson, blir inspirerad av siffrorna från Riksidrottsförbundet om hur cykelsportens ungdomsaktiviteter går mot strömmen. LOK-stödet har ökat med hela 19 procent från 2019 till 2021.

Svensk cykelsport har, som de flesta andra, fått högst kännbara minskningar i tävlingsverksamheten under under coronapandemin. Det gäller inte minst motionsloppen.

MEN samtidigt har svensk cykel varit bäst i klassen bland utpräglade utomhusidrotter. Med duktiga, hårt jobbande cykelledare landet över har föreningarna kunnat ta hand om väldigt många ungdomar när träning har rekommenderats utomhus.

För aktiviteter med ungdomar upp till 16 år har föreningar som lyder under Svenska cykelförbundet fantastiska plus 19 procent när nu RF har presenterat siffrorna för skillnaden mellan 2019 och 2021. Ingen annan av de större sporterna är i närheten av de siffrorna när det gäller det lokala aktivitetsstödet; segling har 11 och golf 9 procent.

”Det bedrivs en fantastiskt fin ungdomsverksamhet ute bland landets föreningar, vilket är grunden till att cykelsporten kan gå mot strömmen. Det ger en framtidstro som verkligen är inspirerande”, säger Leif Karlsson, generalsekreterare på Svenska cykelförbundet.

När det gäller aktiviteter hos cyklister från 17 år och uppåt är läget plus/minus noll. Det är ungdomsverksamheten som har gett hela den sensationella aktivitetsökningen på 19 procent. I konkreta siffror har antalet aktiviteter i åldersspannet 7–16 år ökat från 49 600 till 59 000 mellan 2019 och samma period 2021.

Det är med andra ord den Generation Z, som idrotten generellt sett är så orolig för att tappa, som cykelsporten har lyckats engagera under coronapandemin.

Generation Z är de som har växt upp efter millennieskiftet med naturlig tillgång till surfplatta och smartphone. Åldersbestämningen är lite diffus, men ett brett åldersspann för Generation Z kan sägs vara personer födda 1996–2015.