Förbundet

Fyra sökbara föreningsstöd och en krisplan för cykellopp på allmän väg

Nu har Svenska Cykelförbundet (SCF) gjort klart med en första fördelning av föreningsstödet gällande Återstartsstöd 4, som heter Återstartsstöd IF 2024/2025. Totalt sökbart belopp 2024 för alla SCF-anslutna föreningar är exakt 1 303 500 kronor.

Då Trafikverket i skrivande stund tyvärr inte ens har fått ett direktiv från politiken om hur mycket och när ersättning till föreningar som arrangerar cykeltävling på allmän väg ska gå ut måste vi ta höjd för att kunna stötta eventuellt drabbade föreningar i ett stöd som vid behov öppnas upp i april.

Vi har också beslutat att ge möjlighet att söka resebidrag till tävlande på SM-vecka vinter i såväl E-cycling som trial. Mästerskapet avgörs en vardag i Luleå och det uppstår ovanligt stora resekostnader för de aktiva. I övrigt är det mera sedvanliga stöd där de i sin helhet ser ut så här.

1 Merkostnad för myndighetsbeslut

Här finns det två fokus; Trafikverket och skyltkostnaden samt tillståndsavgiften. Max sökbart belopp tillståndsavgift är  5 000 kronor. Max sökbart belopp merkostnad för skyltning är 30 000. Vi hoppas och tror att situationen kommer att få en lösning och i den stunden upphör stödet att gälla för att i stället komma andra sökbara områden tillgodo.

Tillståndsavgift: Ersättning för tillståndsavgift för arrangemang som ställs in senare på grund av besked om tillkommande skyltkostnad som arrangör inte kan bära. Maximalt sökbart belopp för tillståndsavgift är 5 000 kronor per arrangemang.
Maximalt sökbart belopp inom detta delområde: 100 000 kronor. (Öppnas vid behov 15 april.)

Skyltkostnader: Ersättning för tillkommande skyltkostnad utöver grundavgifter som exempelvis grundbelopp. Max sökbart belopp merkostnad skyltkostnad 30 000 kronor per arrangemang.
Maximalt sökbart belopp inom detta delområde: 480 000 kronor. (Öppnas vid behov 15 april.)

  • Maximalt sökbart belopp inom sökbart område totalt: 580 000 kronor (Öppnas vid behov 15 april.)

2 Streaming av cykeltävling

Det gäller arrangör av cykeltävling med SM-status, internationellt mästerskap i Sverige och deltävling i Europacup eller liknande.

Arrangör av ett sådant arrangemang ges möjlighet att söka återstartstöd för streaming av arrangemanget för fakturerad och betald streamingkostnad med ett maximalt sökbart belopp på 30 000 kronor per arrangör. Sökbart för nya arrangemang 2024, samt för de arrangemang som 2023 hade passerat ansökningsdatum för återstartstöd 2023. Villkor för sökande är att streaming ska ges möjlighet visas i sin helhet eller i delar i Cykelstudion by SCF.

  • Maximalt sökbart belopp inom sökbart område: 300 000 kronor (Öppnas 19 februari.)

3 SWE Cycling for Kids

Aktivering av SWE Cycling for Kids med en tävlingsaktivitet alternativt träningsaktivitet. Utöver kostnadsfria paketet för att skapa ramen till ett roligare arrangemang är ett aktiveringsbidrag för genomförd aktivitet, sökbart med 5 000 kronor per aktivitet, maximalt 10 000 per förening vid flera aktiveringar.

  • Maximalt sökbart belopp inom sökbart område totalt: 100 000 kronor (Öppnas 19 februari.)

4 Tävlingsstöd eller träningsstöd

Aktiveringsbidrag för genomförd tävlingsaktivitet alternativt träningsaktivitet för medlemmar som vill göra en utvecklande tävlings- eller träningsaktivitet. Det är normalt sett maximalt ett sökbart belopp per tävlings- eller träningsaktivitet och klubb. Vi prioriterar också att sprida dessa inspirationsbidrag till så många olika föreningar som möjligt. Då resekostnaderna för SM-vecka vinter i Luleå blir orimligt höga att bära för de aktiva har SCF just 2024 valt att öronmärka pengar för att ta sig till detta evenemang; gäller endast resebidrag.

SM-resa till Luleå:  Reseersättning för deltagare i SM-veckan vinter 2024. Ersättning ges mot faktisk resekostnad (bil/tåg/flyg) med ett maximalt sökbart belopp på 3 000 kronor deltagare. Observera att det är den SCF-anslutna föreningen som söker stödet men att det inte finns några restriktioner för antal stöd per klubb just när det gäller SM-resa Luleå. Tåg och flyg måste redovisas med kvitto. Bilersättning gäller det skattefria beloppet på 25 kronor per mil.

Övriga tävlingar och läger: Övriga inspirerande tävlingsaktiviteter och träningsaktiviteter som förening medverkar i har ett maximalt sökbart belopp för aktivitet på 5 000 kronor. Vi prioriterar i första hand ungdomar och juniorer för detta stöd samt ett stöd per förening.

  • Maximalt sökbart belopp inom sökbart område, totalt för båda delarna: 203 500 kronor (Öppnas 19 februari.)

5 Större projekt med nationellt intresse

Här ska det vara frågan om utveckling av svensk cykelsport med ett större föreningsinitiativ. Detta initiativ ska vara av nationellt förbundsintresse att genomföra. Maximalt sökbart belopp för en aktivitet är 30 000 kronor. Vi vill även här sprida ut initiativen, så max ett per klubb.

  • Maximalt sökbart belopp inom sökbart område totalt: 120 000 kronor (Öppnas 19 februari.)

Så ansöker Din förening om föreningsstöd

  • Skicka in en ansökan via IdrottOnline, ett formulär under Idrottsmedel som heter Återstartsstöd IF 2024/2025. Alla stöd utom Merkostnad för myndighetsbeslut (se ovan under punkt 1) är sökbara från 19 februari 2024. Notera tydligt vilken kategori av stöd ovan som din förening söker.
  • Väl inne i IdrottOnline beskrivs först aktiviteten, sedan anger man syfte och tidpunkt. Ange till sist en motivering varför det behövs stöttning. (Öronmärkt stöd till SM i Luleå, ange bara namn på cyklist och att denne är uttagen.)
  • Alla SCF-anslutna föreningars ordförande eller kassör är behöriga att skicka in ansökan.
  • Samtliga klubbar som beviljas stöd måste rapportera tillbaka till SCF och redovisa med kvitton eller motsvarande. Bilersättning redovisas genom beskrivning av resan, mätarställning och registreringsnummer på bil som använts.

Text och fotomontage: SCF