Meny

Verksamhetsrevisorn önskar förslag till SCF valberedning

Som verksamhetsrevisor har jag till att uppgift att förbereda val av valberedning inför förbundsmötet. Efter sondering med nuvarande valberedning har två ledamöter avböjt fortsatt engagemang i valberedningen – ordförande Jonas Sköld och ledamoten Anders Grönqvist. Det är därför viktigt att distrikt och föreningar funderar över vilka kandidater man har att föreslå som medlemmar i  valberedningen. Jag hoppas på god respons i detta viktiga arbete.

Förslag till ordförande och ledamot/ledamöter i valberedning ska vara mig tillhanda per e-post senast 15 februari, k.andersb@gmail.com. Självklart svarar jag på frågor i ärendet!

Jag påminner också om vad som sägs i SCF:s stadgar angående valbarhet.

7 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten förening. Villkor för valbarhet, frånsett valberedningens förslag, är också att i enlighet med stadgarna 3 Kap 3 §, senast den 15 januari, vara nominerad till valberedningen. Detta gäller dock ej för val p 17-19 (bl.a. val av valberedning) där fri nomineringsrätt vid mötet gäller.

Mvh,

Anders Björklund
Verksamhetsrevisor