Alla grenar
Förbundet

Förbundsmötet 14 mars inställt efter nya riktlinjer från RF

Svenska Cykelförbundets Förbundsmöte på Bosön den 14 mars skjuts fram till ej ännu fastställt datum.
Beslutet är taget efter att Riksidrottsförbundet, med anledning av nya coronaviruset, skickat ut nya riktlinjer gällande närvaro, resor och möten för RF/SISI-kansliets personal.

Riktlinjerna gäller i nuläget fram till den 30 april. Någon ny tid för Förbundsmötet är i nuläget inte fastslagen. Vi arbetar med att hitta en snabb lösning för att genomföra Förbundsmötet.

Med anledning av nya coronaviruset uppdaterar vi löpande information på Svenska Cykelförbundets hemsida.

Här finns länk till handlingar och information om Förbundsmötet 2020

(Nedan följer utdrag från RF:s nya riktlinjer, utskickade den 2020-03-11 klockan 11:08)

Riktlinjer gällande närvaro, resor och möten för RF/SISU-kansliets personal

Folkhälsomyndigheten höjde igår, den 10 mars, risknivån för spridning inom Sverige av Coronaviruset Covid-19 till mycket hög risk. Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån här nu höjd till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning – i Sverige.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Med bakgrund av detta och med respekt för varje medarbetares hälsa och eventuella oro har GS i samråd med RF/SISU-kansliets krisgrupp tagit följande beslut och riktlinjer.

Nedanstående riktlinjer gäller till den 30 april eller tills annat beslut fattas.

RF/SISU rekommenderar er att vidta liknande åtgärder.

Riktlinjer gällande mötesplatser:

Med anledning av Folkhälsomyndighetens indikation för samhällsspridning kopplat till region Stockholm och Västra Götaland är vi restriktiva kring deltagande vid och arrangerande av mötesplatser.

Vi erbjuder alltid möjlighet till digital närvaro.

 • Möten vi själva arrangerar med externa deltagare
  • Beslut kring genomförande sker i samråd med närmaste chef och med stöd från HR.
  • Möten med fler än 25 deltagare avbokas eller genomförs i digital form.
  • Möten med färre än 25 deltagare kan genomföras efter samråd med deltagarna. Genomförs mötet erbjuds möjlighet till digital närvaro.

 

 • Möten där medarbetare vid RF/SISU-kansliet deltar
  • Beslut om RF/SISU:s medarbetare ska delta i möten med fler än 25 deltagare fattas av närmaste chef i samråd med HR.
  • Var restriktiv med att delta fysiskt på möten med mer än 25 deltagare.

 

Här lägger vi upp information som berör cyklister och arrangörer av tävlingar