Meny
Förbundet

Flera stöd sökbara – som utbildning och snart öppnar digitalisering igen

Svenska Cykelförbundet har nu glädjande nog kunnat fördela hela Återstartsstöd IF 2021/22 på 1,56 miljoner kronor direkt ut till föreningarna. Ansökningarna har varit många och mestadels bra så pengarna har verkligen kommit till användning för att stötta svensk cykelsport. Men det finns fortfarande tre sökbara stöd – och så öppnar en del av Återstartsstöd IF 2022/23 inom kort. 

Redan i november börjar vi att fördela ut en del av Återstartsstöd IF 2022/23. Vi fortsätter att stötta med ett riktat återstartsstöd som våra medlemsföreningar kan söka för att byta sin hemsida från Riksidrottens Episerverlösning som RF stänger ned vid årsskiftet.

En del föreningar har redan sökt och fått sin stöttning. För de som inte gjort detta finns ytterligare 500000 kronor sökbart från början av november fram till 15 december. Observera att det finns en övre gräns så passa på att söka så fort som möjligt efter att Återstartsstöd IF 2022/23 finns upplagt, tidigast 1 november.

Föreningsstöd – digitalisering

Det är enbart de medlemsföreningar som har sin hemsida just via Riksidrottsförbundets Episerverlösning och drabbas av förändringen som kan söka Föreningsstöd – digitalisering. Det finns två sökbara belopp. Det större bidraget är 10 000 kronor per SCF-ansluten förening som har valt att gå över till lösningen med Consid och Sitevision via Svenska Cykelförbundets avtal. Det andra bidraget är 5000 kronor till en medlemsförening som väljer en annan lösning.

Skicka in en ansökan via IdrottOnline, ett formulär under ”Idrottsmedel” som kommer heta Återstartsstöd IF 2022/2023 och finns tillgängligt tidigast 1 november 2022. Markera tydligt att det just är Föreningsstöd – digitalisering som ansökan gäller. Möjligheten att söka detta stöd stänger när potten på 500000 kronor är slut eller senast 15 december 2022.

Snabbguide till övriga fortfarande sökbara stöd

Återstartsstöd IF 2022/23

Eventuellt  kvarvarande medel från Föreningsstöd – digitalisering som startar tidigast 1 november (se ovan) plus 583000 kronor kommer att vara sökbart runt 20 december 2022. Fokus kommer liksom föregående period att finnas på ungdomssidan. Men exakt vilka kriterier som gäller för den resterande delen av Återstartsstöd IF 2022/23 återkommer vi till i god tid innan den ansökningsperioden startar.

Projektstöd IF B&U 2022/2023

Vi har kunnat fördela en hel del av stödet Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023 till bra projekt. Men det finns fortfarande sökbara pengar kvar. De ska gå till projekt för inkludering av underrepresenterade grupper och trygga miljöer för barn- och ungdomsidrott. Maxbeloppet per ansökan är 30 000 kronor. Skicka in en ansökan via IdrottOnline; ”SF – Idrottsmedel Projektstöd IF B&U 2022/2023” under fliken ”Idrottsmedel”. Mera information om Projektstöd IF HÄR!

Digitala utbildningar – även med voucher

Våra digitala utbildningar fortsätter. Det finns Tävlingsledare mountainbike, Tävlingsledare landsväg, Tävlingsledare övriga grenar samt Ungdomstränarutbildning samtliga grenar. Alla SCF-anslutna cykelföreningar har rätt till återstartsstöd för utbildningar som startas under 2022. Det går också att köpa vouchers och på ett enkelt sätt få återstartsstöd för utbildningar som påbörjas ända tills 31 juni 2023! Observera att sista ansökningsdatumet, både med och utan voucher, är 15 december 2022. Läs mera om digitala utbildningar med voucher HÄR!

RF:s anläggningsstöd

Via RF-SISU kan cykelklubbar även söka stöd till anläggningar. Kolla speciellt punkterna renoveringsprojekt och säkerhetsprojekt. Här finns det mycket pengar att söka till viktiga områden. Syfte och mål anläggningsstödet är att det ska bidra till att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Hela regelverket för projektstöd IF Anläggning HÄR!

Stöden administreras i första hand av respektive RF-SISU distrikt. För mera information om stödet, kontakta din distriktshandläggare! Ansökan om anläggningsstöd görs sedan av föreningen i IdrottOnline på samma sätt som ovanstående. Sista datum att ta emot en ansökan är 30 november.

Text och foto: SCF