Meny
Förbundet

Hög tid att rekvirera distriktsbidrag för verksamhetsåret 2022

Nu är det hög tid för alla distrikt att rekvirera distriktsbidrag för verksamhetsåret 2022. Det totala distriktsbidraget ligger på 250 000 kronor och fördelas årligen mellan landets 20 distriktsförbund.

Beräkningen sker i regel i slutet av verksamhetsåret och grundar sig på nyckeltal från föregående år. Fördelningen görs därefter med hjälp av fastställda parametrar.

Flera av landets distriktsförbund har sen tidigare missat att ange ett mottagningskonto (BG eller PG) på Idrottonline. Distriktsbidragen har därmed inte kunnat betalas ut och distrikten har gått miste om pengar. Därför är det viktigt att just ditt distriktsförbund anger ett mottagarkonto (BG eller PG) på Idrottonline.

De distrikt som inte rekvirerat sitt distriktsbidrag senast den 9 december 2022 kommer att få två separata påminnelser. Distrikt som inte rekvirerar distriktsbidrag på ordinarie utskick, samt två utskickade påminnelser mister rätten till distriktsbidrag under innevarande år.

Rekvirering görs med att skicka ett mail som innehåller distrikts namn och man önskar rekvirera sitt distriktsbidrag för 2022 och det skickas till:  kansli@scf.se

Text och foto: SCF