Alla grenar
Förbundet

Dags att rekvirera distriktsbidrag för verksamhetsåret 2020

Nu är det hög tid för alla distrikt att rekvirera distriktsbidrag för verksamhetsåret 2020. Det totala distriktsbidraget ligger på 250 000 kronor och fördelas årligen mellan landets 20 distriktsförbund. Beräkningen sker i regel i slutet av verksamhetsåret och grundar sig på nyckeltal från föregående år. Fördelningen görs därefter med hjälp av fastställda parametrar.
Flera av landets distriktsförbund har sen tidigare missat att ange ett mottagningskonto på Idrottonline. Distriktsbidragen har därmed inte kunnat betalas ut och distrikten har gått miste om pengar. Därför är det viktigt att just ditt distriktsförbund anger ett mottagarkonto på Idrottonline.

De distrikt som inte rekvirerat sitt distriktsbidrag senast den 10 december kommer att få två separata påminnelser. Distrikt som inte rekvirerar distriktsbidrag på ordinarie utskick, samt två utskickade påminnelser mister rätten till distriktsbidrag under innevarande år. Rekvirering görs till kanslimejlen kansli@scf.se

(Foto: Maksymilian Śleziak)