Meny
Förbundet

Återstartsstödet för digitalisering har nu öppnat – kolla in villkoren!

Svenska Cykelförbundet har redan börjat portionera ut Återstartsstöd IF 2022/23, där det finns 1 083 000 kronor som via ansökningar ska direkt ut till föreningarna. Vi öppnar NU maximalt 500 000 kronor av dessa för stöd till digitalisering. 

Föreningsstöd – digitalisering

Resan nu börjar vi alltså att fördela ut en del av Återstartsstöd IF 2022/23. Vi fortsätter att stötta med ett riktat återstartsstöd som våra medlemsföreningar kan söka för att byta sin hemsida från Riksidrottens Episerverlösning som RF stänger ned vid årsskiftet.

En del föreningar har redan sökt och fått sin stöttning. För dem som inte gjort detta finns ytterligare 500000 kronor sökbart från början av november fram till 15 december. Observera att det finns en övre gräns så passa på att söka så fort som möjligt efter att Återstartsstöd IF 2022/23 nu finns upplagt i IdrottOnline.

Observera att det är enbart de medlemsföreningar som har sin hemsida just via Riksidrottsförbundets Episerverlösning och drabbas av förändringen som kan söka Föreningsstöd – digitalisering. Det finns två sökbara belopp. Det större bidraget är 10 000 kronor per SCF-ansluten förening som har valt att gå över till lösningen med Consid och Sitevision via Svenska Cykelförbundets avtal. Det andra bidraget är 5000 kronor till en medlemsförening som väljer en annan lösning.

Så ansöker din förening till Återstartsstöd IF 2022/23 – digitalisering

  • Skicka in en ansökan via IdrottOnline, ett formulär under ”Idrottsmedel” som heter ”Återstartsstöd IF 2022/2023” finns tillgängligt tidigast 1 november. Notera tydligt vilket stöd som din förening söker. Fram till 15 december finns bara  Föreningsstöd – digitalisering att söka här.
  • Frågor om Återstartsstöd IF 2022/2023: mejla oss på kansli@scf.se

Så är läget med sökbara stödpengar till Din förening, kolla in de fyra olika återstartsstöden som är öppna!

Text foto: SCF