Detta är bancykel

Bancyklingen föddes under slutet av 1800-talet och blev snabbt populär i både Europa och USA. Bancykling var en av världens största publiksporter från sekelskiftet fram till andra världskriget. Madison Square Garden i New York var från början en velodromanläggning. 2010 invigdes Sveriges inomhusvelodrom, YA Arena i Falun, som är den första velodromen sedan arenan på Kristinebergs IP i Stockholm revs i slutet av 1920-talet.

Trots avsaknaden av en velodrom i Sverige har ett antal svenska cyklister tävlat på bana genom åren, t.ex. Jupp Ripfel och bröderna Fåglum, som alla deltog vid olympiska spel på bana och på senare år Magnus Bäckstedt, som tävlat i England.

Bancykling genomförs på en velodrom, som är en rundbana bestående av två lätt doserade raksträckor och två kraftigt doserade kurvor. De flesta velodromer har varit byggda av trä ända sedan slutet av 1800-talet, men material som betong förekommer också.

Det finns en mängd olika tävlingsdiscipliner för bancykel och disciplinerna har förändrats en hel del genom åren. Första VM genomfördes 1895 och grenen fanns med vid OS 1896. Utöver mästerskapsdisciplinerna är 6-dagarstävlingar, som kan innehålla en mängd olika typer av discipliner under 6 dagar, mycket populära.

Tävlingsformer

Den internationella standarden för längden på en velodrom är 250 meter lång och 7-8 meter bred. Den ska ha > 12° lutning utmed raksträckorna och < 45° lutning i kurvorna, som ska ha en radie på 19-22 meter. Många velodromer håller dock inte den internationella standarden och längden på olika velodromer varierar från strax under 200 m upp till 500 m, med olika lutningar. Velodromer kategoriseras på en skala från 1-4, som bl.a. baseras på måtten och säkerheten för cyklisterna. Världscuper eller internationella mästerskap arrangeras uteslutande på kategori 1-2 velodromer som oftast håller internationell standard. Mindre internationella tävlingar kan arrangeras på kategori 3 och kategori 4 används bara till nationella tävlingar. Däremot avgörs ofta 6-dagarslopp på korta velodromer (>140 m) som inte håller internationell standard.

Det finns tre linjer på olika höjder runt velodromen. Den svarta linjen finns 20 cm upp från banans innerkant och är banans längd, 85 cm ovanför banans innerkant finns den röda sprintlinjen som en cyklist måste gå upp ovanför när en annan cyklist ska passeras i en spurt och en tredjedel uppför banan finns den blå stayerlinjen, vid madison skall cyklister som vilar befinna sig ovanför denna linje.

Bancykel bild

Discipliner

Bancykel består av en rad olika discipliner, som generellt delas in i sprint och uthållighet samt individuella och lag, läs mer här.