Alla grenar

Rapport från grengruppen!

Grengruppen trial har många punkter på agendan, allt från breddverksamhet, riktlinjer för tävlingsserien och arrangörssupport till framtagning av utbildningsmaterial samt utbildning av såväl tävlingsledare som trialkommissarier.

Grengruppen trial diskuterar just nu bl a hur vi ska bredda sporten i Sverige. Hur kan vi påverka befintliga föreningar att ta in trial i sin verksamhet? Hur får vi antalet utövare, både barn och vuxna, att växa? Information om trial kommer därför att skickas ut till samtliga föreningar via SCF:s nyhetsbrev. För att få fler cyklister att vilja börja med trial fyller alla föreningar en viktig roll eftersom det är där en stor del av breddverksamheten görs. Att ta in trial i sin verksamhet ger möjlighet till fler medlemmar i föreningen!

Ett annat ämne som diskuteras är hur riktlinjerna för årets tävlingsserie ska se ut och vilken typ av arrangörssupport som ska erbjudas de föreningar som åtar sig att arrangera cuptävlingar. Mer detaljerad information kommer att publiceras här inom kort. Grundfilosofin är att det ska vara enkelt att arrangera tävlingar.
Under våren kommer grengruppen att ta fram utbildningsmaterial för tävlingsledare trial och även genomföra ett första utbildningstillfälle, sannolikt i början av maj. Mer information kommer.