Alla grenar

Kort information från grengrupp trial!

Kort information från grengrupp trial

Det har skett en del förändringar i grengruppen och vi börjar med att tacka avgående grengruppsmedlem Johan Lund för hans arbete i grengruppen under 2017. Samtidigt hälsar vi Christian Andersson välkommen som ny medlem i grengruppen. Anna Hult kommer att utgå ur grengruppen efter SM-veckan i Skellefteå.

Anmälan till SM-veckan i Skellefteå den 23/3 är öppen och vi påminner om att det är hög tid att anmäla sig.

Även 2018 är det planerat för genomförande av SWE Cup och SCF Trial Cup. En uppmaning till klubbarna att skicka in ansökan senast den 15/4.