Alla grenar

Mountainbike – Verksamhetsplan 2017

Under ett och samma tak finns 4X, Downhill, Enduro och Cross country. Det finns framskjutna placeringar och medaljer från världscuper, mästerskap och olympiska spel. Det finns också en strävan efter fortsatt framgång och fortsatt glädje. Mountainbike strävar efter utveckling inom samtliga discipliner. ”Se alla och alla kommer också se oss!”

I riktlinje med SCF’s målsättning 2017-2024, syftar mountainbike till att bli fler, nå större framgångar och ha kul tillsammans. Detta kommer att göras genom:

 • Ungdomscampen ”UC” (genomfört 6-8 januari 2017)
 • Projekt ”Utvecklingslandslag” som fortsatt syftar till utbildning, gemenskap och utveckling på flera plan — den hela cyklisten
 • Tävling & träning, enligt internationellt- och nationellt program
 • Utveckling av långsiktiga mål och operativ plan
 • Det positiva ambassadörsskapet*
 • SWE Cup XCO hålls i samband UCI-tävlingar i Sverige, med ett undantag. Cupen består av fem deltävlingar där cupstatus även ges till Frösö IF, Östersund, som förväntas stå värd för två svenska mästerskap (XCO/XCE/XCR) under 2018 och 2019.
 • Skandinavisk DHI-cup
 • Nordiska cupen i XCO
 • SM i samtliga discipliner
 • Utveckla nordiskt samarbete

Landslagsverksamhet

Främsta fokus inom landslagsverksamheten ligger på junior och U23. Under 2017 kommer planeringen formas för att på bästa sätt ge utvecklingsmöjlighet för dessa. Det innebär att internationella tävlingar kommer att väljas utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.

Vi kommer under året:

 • Forma ett starkt ledarteam runt landslagsuppdrag
 • Se över möjligheten att bedriva testverksamhet i samband med landslagsläger
 • Genomföra internationella och nationella utvecklingsläger/tävlingar

*Det positiva ambassadörsskapet faller på samtliga landslagscyklister och ledare som inom mountainbike kommer att representera Sverige och så även SCF’s sponsorer. Vårt mål på både lång och kort sikt är att inspirera, respektera och vara goda förebilder för varandra inom truppen, men också andra runt omkring oss. På det sättet når vi bredden, månar om nuvarande sponsorer samt bäddar för framtida samarbeten.

Grengrupp mountainbike

Initiativ för att organisera en grengrupp för mountainbike tas i januari månad 2017. Målet är att forma en grupp under förbundskaptenens ansvar.  Gruppen påverkar, samverkar och arbetar för mountainbikes samtliga discipliner. Grengruppen är under uppstart 2017 och kommer att utvecklas gradvis, för att med tiden vinna mark i allt större frågor.