Alla grenar

Slutställning 2016

Slutställning i SWE Cup Masters 2016

Vi i Mastersgruppen har gjort slutsammanställning av linje-, tempo- respektive totalcupen manuellt eftersom funktionen att göra detta med automatik inte fungerar i ”nya IndTA”. Om ni hittar några fel i sammanställningarna eller har andra synpunkter är ni välkomna att kontakta stig.plate@byfjordenfinans.se.

Vi vill tacka alla deltagare i årets SWE Cup (ca 350 st!!) och återkommer i början av 2017 med program för kommande säsong.

Slutställning SWE Cup Master linje/tempo/totalt