Alla grenar
Cykelstyre Förbundet

Valberedningens förslag

Valberedningen har nu intensivt arbetat med att intervjua kandidater inför årets val på förbundsmötet den 11 mars. I och med att valberedningen förlängde nomineringstiden till den 5/2 räknar vi med att publicera valberedningens förslag den 8 februari. Om distrikt och föreningar har för avsikt att utnyttja denna frist ber vi er att ändå inkomma med nomineringar så snart det går. Vi vill också påminna om att nominerade personer skall vara tillfrågade.

Vid frågor kan ni kontakta valberedningens ordförande, Jonas Sköld, på telefon 0723 58 75 57.

Mer information från valberedningen