Alla grenar

Brev från Valberedningen med förslag

Vi i Svenska Cykelförbundets valberedning är glada att redovisa vårt förslag till styrelse för verksamhetsåret 2017. Vi ser att utvecklingen av SCF under året varit mycket god och i vårt arbete har vi fokuserat på att hitta personer som kan bidra ytterligare i denna riktning.

Vi vill ursäkta oss för att vi dragit på att presentera vårt förslag. Vi har under hela året kontinuerligt fört dialog med många potentiella kandidater, i år har detta arbete krävt längre tid. Men vi är mycket nöjda över det förslag som vi nu presenterar.

Val av styrelseledamöter
Förra året noterades att könsfördelningen i styrelsen är för skev och därför har vi särskilt arbetat med att få kvinnor att acceptera en nominering från oss. Vi har tyvärr fått väldigt många nej från många ytterst kompetenta kandidater.

Inför kommande år måste vi gemensamt hjälpas åt att öka antalet kandidater. Valberedningen behöver också vidareutveckla sitt rekryteringsarbete, särskilt i frågan om att rekrytera kvinnor.

Vi kan nu presentera ett mycket starkt förslag som vi är övertygade kommer att ta styrelsens planer och strategier till genomförande.

Övriga val på förbundsmötet
Disciplinnämndens arbete fungerar bra och därför ser vi inget skäl till att förändra sammansättningen.

Verksamhetsrevisorsrollen har diskuterats och utvärderats under året. Vi har med vårt förslag tagit fram personer som väl matchar de riktlinjer som förbundsmötet fastslog 2016.

Som revisorer ska väljas och vi föreslår samma revisorer som förra året. Det finns klara fördelar med detta upplägg, som består av två olika personer från samma firma.

Resultatet av arbetet finns här: Valberedningens förslag

Vi vill med detta brev rikta vårt tack till alla er som bidragit till vårt arbete!

Vi ses på förbundsmötet!
/Valberedningen