Alla grenar

Eftergymnasial utbildning med cykel som inriktning

Satsa på dubbla karriärer – cykel och utbildning!

Under 2016 har arbetet med elitidrottsvänliga lärosäten och Riksidrottsuniversitet fortsatt och på några av skolorna studerar enskilda cyklister:

Sport Campus Sweden (RIU)

Sport Campus Sweden (SCS) är ett nätverk av sex lärosäten med säte i Farsta, Stockholm som ger möjlighet att kombinera idrottssatsning med studier. Cykelförbundet är ett av 24 specialidrottsförbund som är anslutna till SCS. Individuella handlingsprogram utformas tillsammans med studenterna, det kan vara anpassning av studier, flytt av tentor etcetera och ett idrottsligt stöd innehållande livsstilsstöd, fystester, träningsstöd, nutrition, idrottspsykologi och en rad aktiviteter. Anpassning av studier vid KTH, KI, SU, Handels, SH och GIH. Du anger vilken idrottslig nivå du ligger på vid ansökan. http://www.sportcampussweden.se.

Dalarna Sports Academy (EVL)

Skolan vänder sig framförallt till elitsatsande studenter inom cykel och andra uthållighetsidrotter. Här finns möjlighet att kombinera sin elitsatsning med universitetsstudier under fyra år om så önskas. Högskolan i Falun arbetar också med att bygga upp träningsgrupper av cyklister inom flera grenar boende i området men inte nödvändigtvis studerar. http://www.dalasportsacademy.se/sv-SE.

Förutom Dalarna Sports Academy finns det flera elitidrottsvänliga lärosäten (EVL). Under perioden 2015-2018 är dessa, Högskolan Jönköping, Högskolan Halmstad, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Mer information om postgymnasiala studier och idrott: http://www.svenskidrott.se/Elitidrott/Riksidrottsuniversitet