Alla grenar

Utbildningar

SCF vill att cykelsverige utvecklas och söker alltid engagerade personer som vill utbilda sig till tränare, ledare, kommissarie och tävlingsledare, mekaniker, massör – ja alla funktioner som behövs för att cykelsporten ska kunna växa!

Ungdomar som vill satsa på cykel har ett flertal skolor att välja mellan, både på gymnasienivå och högskolenivå.

Svenska Cykelförbundets utbildningar genomförs på olika sätt beroende på syftet med utbildningen:

Det finns STEG-utbildningar på olika nivåer med eller utan behörighetskrav för deltagande och som byggs på allteftersom med vidareutbildning från distriktsnivå till riksnivå. Utbildningarna bygger succesivt upp komptensen inom ett område. Exempel på Steg-utbildningar är tävlingsledare, tränare, mekaniker och massör. Här finns även den tävlingsledarutbildning som fr.o.m. 2012 (årsmötesbeslut) är obligatorisk för att SCF ska bevilja tävlingsansökan för nationella tävlingar.

LICENS-utbildning krävs för att få formell behörighet för olika funktionärsroller i tävlingssammanhang, detta för att säkerställa att tävlingen genomförs på ett säkert sätt och säkerställa den sportsliga rättvisan. Licensutbildningar genomförs av SCF:s utbildningskommitté i samverkan med kommissariekommittén. På internationell nivå genomför också UCI utbildningar.

Exempel på licensutbildningar är kommissarie, team manager, internationell fordonsförare och mekaniker. För kommissarier gäller dessutom deltagande i fortbildningar för att bibehålla licensen.

ÖVRIGA utbildningar som genomförs alternativt planeras att genomföras:

  • Ungdomsledare
  • Resultathantering
  • Fordonsförare (Bil, MC)
  • Säkerhetsvakt
  • Kameraskötare
  • Radioskötare
  • Servicekurs (webbaserad)

Kom ihåg att det genom Idrottslyftet finns möjlighet för föreningen att söka bidrag för att delta i en avgiftsbelagd utbildning!


SCF Utbildningar

Hittar du inte den kurs du söker? Kontakta Bo Lövstrand, tfn: 0739-922900 eller Roger Johnsson, tfn: 070 541 01 44.


Utbildningsmöjligheter med cykel som inriktning