Alla grenar

Tävlingsregler

Syftet med våra regler är att man ska kunna tävla säkert och på lika villkor. SCF har ett regelverk som följer det internationella cykelförbundets (UCI) regelverkdock med några nationella anpassningar.

Del 1  Allmänt (2018:1)


Del 2
 Landsvägstävlingar (2018:1)

Del 3  Bancykel (2010:2)

Del 4  Mountainbiketävlingar (2018:2) 

Del 5  Cykelcross (2015:1)

Del 6  BMX (2018)

Del 7 Trial (2018:1)

Del 12 Disciplinära åtgärder (2018:1)

Del 17 Mästerskap (2017:1)

Regler servicebil tempo
Regler servicebil linje


Nordiska Cykelförbundets tävlingsregler

Nordisk reglemente BMX
Nordiska mästerskap Mountainbike
Nordiska mästerskap Landsväg
Nordiska mästerskap Masters Landsväg (20170304)