Alla grenar

Tävlingslicens, chip och försäkringar

Tävlingslicens

En tävlingslicens är en ID-handling som berättigar cyklisten att tävla i den klass den är licensierad i på tävlingar sanktionerade av SCF. Genom att vara licensierad ställer cyklisten upp på tävling i enlighet med det regelverk som finns för cykelsporten genom SCF, UCI samt Riksidrottsförbundet. Regelverket för cykelsporten har till syfte att skapa lika förutsättningar mellan utövande individer samt göra tävlandet så säkert som möjligt. Genom att vara licensierad är cyklisten försäkrad i sitt idrottsutövande både under tävling och träning nationellt och internationellt samt vid resor till och från sina cykelaktiviteter. Vid vissa sanktionerade tävlingar går det att lösa engångslicens till vissa klasser (Ungdom 11–16 år, Sport 17 år + och Elitmotion), förutsatt att man är medlem i en SCF-ansluten förening.

From 2017 kan du själv ansöka om din licens, alternativt kan den som är föreningsadministratör ansöka om licens åt föreningens medlemmar förutsatt att nedan är uppfyllt:

 …den aktive:
måste vara medlem i en SCF-ansluten förening och registrerad med en aktuell epost-adress i föreningens register i IdrottOnline.

…föreningsadministratören:
måste ha rätt ”roll” och ”behörighet” i RF:s IT-system IdrottOnline för att kunna ansök om licens till föreningsmedlemmarna. Vilka behörigheter som behövs står det om här:


Det här får vi ofta frågor på, läs gärna vår ”topp-lista” innan du påbörjar ansökan! 


Ansök om licens

 1. Gå in på www.swecyclingonline.se och klicka på logga in uppe i det högra hörnet.
 2. På första raden skriver du in din e-postadress (samma adress som i föreningens medlemsregister). Lämna rad två blank.
 3. Välj idrotten Cykel och klicka på texten ”Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare”.
 4. Följ instruktionen som du får via mejl för att skapa ett eget lösenord. Kommer du inte vidare i detta skede, läs manualen
 5. Gå tillbaka till inloggningsvyn och logga in med dina nya inloggningsuppgifter. Nu ser du en ikon med ditt namn längst till höger på skärmen. Klicka på namnet och välj ”Licenser”.
 6. Ansök om din licens.
 7. Får du upp ett meddelande om att det saknas ett UCI-ID?  Mejla då omgående till kansli@scf.se – ange UCI-ID i ämnesraden. Skriv endast namn, föreningstillhörighet och födelsedata och att du saknar UCI-ID. Vi skickar löpande uppgifterna till UCI som sedan återkopplar med ett individuellt UCI-ID. Gör detta i god tid, för närvarande tar detta minst två veckor. Läs mer om UCI-ID här.
 8. Du som ska delta i internationella tävlingar behöver ett ”fysiskt licenskort” som du också beställer här, foto krävs för det fysiska kortet. Bekräfta din beställning.
 9. Betalning sker via kort eller faktura. Svenska Cykelförbundets bankgironummer gäller inte längre för betalning av licens.
 10. En pdf-kopia av ditt licenskort skapas och återfinns på din sida i SWE Cycling Online.
 11. Har du beställt ett fysiskt kort skickas det med PostNord inom cirka fem dagar från godkännandet. Ditt utlandstillstånd ligger som en pdf-fil på din sida.

Avgifter

Licensavgiften varierar beroende på licenstyp. För internationella tävlingar krävs uppvisande av ett fysiskt licenskort som du beställer i samband med licensansökan. Kortet kostar 100 kronor och inkluderar ett utlandstillstånd giltigt hela kalenderåret för hela världen.
Avgifter 2018

Engångslicenser (för tävlingsarrangören)


Chip/transponder

SWE Cup och SM-arrangemang i mountainbike, landsväg och cykelcross genomförs med personlig transponder som monteras på cykeln. Transpondern heter ProChip Flex och är en leasingtransponder som säljs online av leverantören, MyLaps. Mer information här.


Försäkringar

Vi har sammanställt information om innehållet i de försäkringar som ingår i SCF medlemskap. Informationen är riktad till dig som är tävlingsarrangör, styrelsemedlem i förening, tävlingsaktiv eller förälder. Läs här om försäkringar

Alla som är engagerade inom cykelsporten har ett eget ansvar att kontrollera hur de är försäkrade. Observera att grundförsäkringens del om olycksfall inte avser tävlingsaktiva idrottsutövare, de blir försäkrade genom licensförsäkringen.