Alla grenar

SWE Cycling Online – Föreningens TÄVLINGSADMINISTRATÖR

Vid en senaste uppdateringen fick tävlingsadministratör och förening tillgång till två nya rubriker med olika sök- och informationsinnehåll.

  1. Export – här går det att söka efter en specifik tävling och exportera anmälningslista.
  2. Vyer  – under rubriken vyer finns två nya flikar
    • Anmälanvyn
    • Medlemsvyn

I Anmälanvyn kan man söka specifik tävling och få en omfattande och relevant tävlingsinformation som t.ex. att se vilka som anmält sig till tävlingsklasserna.

I Medlemsvyn kan du söka efter person/medlem och få fram betydelsefull tävlingsinformation.

I Administrationsläge har listorna under rubriken Redigera (klicka på symbolen med tre punkter), kompletterats med fler informationsdelar. Innehållet i csv-filen ”Deltagarlistan”för export till externt program är fastställt liksom import av resultat.

Rutinerna för hur tävlingsdata importeras till SWE Cycling Online från externt program är ej fastslagna. Besked ges innan midsommar.

Hantering av cup och serier kopplade till resultat i SWE Cycling Online är på diskussionsplanet.

Har du frågor:

  • IT-systemet? Kontakta Anders Löfveberg, epost, tfn 08-699 63 68
  • Tävlingsfrågor och sanktioneringar? Anders Bromée, epost, tfn 070-182 62 04
  • Behörighet i IdrottOnlineRF:s föreningssupport, tfn 08-699 61 50
  • Webbsidan, förbättra informationen? Kontakta Ylva Berner, epost, tfn: 072-551 63 62