Alla grenar

Betaltjänsten i SWE Cycling Online (för föreningen)

Det finns en betaltjänst integrerad i tävlingskalendern (SweCyclingOnline/IndTA2.0). Betaltjänsten hanteras av våra samarbetspartners och där finns det nu möjlighet för våra föreningar att:

 • Använda tjänsten för anmälningsavgifter till tävlingar som ni arrangerar.
 • Skicka fakturor, både fakturor via epost samt vanliga pappersfakturor.
 • Erbjuda kortbetalningar över hela världen.

För att kunna nyttja betaltjänsterna måste föreningen som ni representerar vara SCF-ansluten. Om tjänsten av någon anledning inte skulle vara aktiverad så kan ni kontakta SCF kansli.

Aktivering
För att aktivera fakturamodulen måste behörig person i föreningen godkänna de allmänna villkor som gäller för tjänsten. Dessa villkor finns i tävlingskalendern och behöver godkännas för att aktivera fakturamodulen.

För att aktivera även betaltjänstens kortmodul skickar föreningen in ett mejl till kansli@scf.se med följande information:

 • Föreningens namn och organisationsnummer
 • Föreningens webbadress
 • Datum då föreningen önskar starta med kortbetalningar.
 • Kontaktperson (Föreningens kassör eller annan person hos föreningen som ska hantera fakturorna och därmed få tillgång till ”Backstage”, för att hantera fakturor med mera, se nedan)
 • Kontaktuppgifter till ovan nämnd kontaktperson (mailadress och mobilnummer).

Efter det tecknar behörig firmatecknare skriva ett inlösenavtal med kortinlösaren (Elavon).  För att handläggningstiden ska gå så snabbt och smidigt som möjligt (f.n. 10-15 arbetsdagar för kortinlösaren) är det bra om ansvarig kontaktperson förbereder en kopia av giltig ID-handling, samt en bekräftelse från banken att föreningens kontonummer stämmer med det som fylls i det inlösenavtal som skrivs med kortinlösaren.

När tjänsten är aktiverad kommer en bekräftelse skickas till föreningens kontaktperson och kortmodulen dyker automatiskt upp i portalen.

Backstage
Varje förening kommer att få tillgång till ”Backstage” för att kunna hantera de fakturor och följa de kortbetalningar som görs i plattformen. För att kunna nå dessa sidor måste varje förening få unika användaruppgifter. Dessa kommer att automatgenereras av systemet och skickas till er ansvariga kontaktperson via sms. Tänk på att användaruppgifterna är en värdehandling och måste hanteras med försiktighet, en första åtgärd är att ändra det automatgenerade lösenordet till ett personligt lösenord. Detta måste göras inom 24 timmar för att aktiveringskoden ska gälla. En lathund kommer att bifogas i samband med att era användaruppgifter skickas till er.

Priser
De fem förbund som står bakom IndTa 2.0/SweCyclingOnline har gemensamt förhandlat fram priset på betaltjänsterna. Nu gällande administrationavgifter för betaltjänsten (exklusive moms):

 • Faktura via email (inkl. kundreskontrahantering): 10 SEK/faktura
 • Pappersfaktura (inkl. kundreskontrahantering): 16,50 SEK (1 sida)
 • Kortbetalning: 149 SEK/månaden, 3,90 SEK/transaktion samt ca 0,7% av kapitalbeloppet på såld vara.

För detaljerade uppgifter om dessa och de tjänster som är tillgängliga kan ni kontakta SCF kansli, alternativt våra samarbetspartners nedan.

Förbunden har satt upp en betalflödesmall (med exempelvis förinställda antal förfallodagar vid fakturering) som varje förening har fått tilldelad i systemet, om mallen inte skulle passa er förening går det bra att kontakta SCF kansli för justering.

Support

För att minimera eventuella problem med betaltjänsten har följande supportprocess tagits fram. Eventuella problem med betaltjänsten ska hanteras i följande ordning:

1.      Föreningsmedlemmar som får problem med tjänsten vid tävlingsanmälan, t.ex. frågor om faktura och krediteringar ska i första hand kontakta tävlingsarrangören.

2.      Om förening får problem med betaltjänsten eller behöver assistans med fakturering kan problemet beskrivas och skickas till kansli@scf.se.

3.      Vid problem med korttransaktioner: kontakta DIBS: http://www.dibs.se/kundsupport. Supporten har öppet alla vardagar 09.00-16.00. Ambitionen är att alla problem som uppstår hanteras under samma dag som det har rapporterats in till supporten.

Övrigt

Betaltjänsten levereras av Alektum och dess samarbetspartners, DIBS Payment Service AB coh Elavon Financial Services.

Kontaktuppgifter:
DIBS Payment Services AB, Stockholm, salex@dibs.se, 08-527 525 00
Elavon Financial Services, Oslo, Norge, brukersted@elavon.com, 08-593 664 67
SCF kansli: kansli@scf.se, tfn: 08-699 60 00.