Alla grenar

UCI-ID

Hur får jag ett UCI-ID?
Du som inte haft licens 2016 eller 2017 får när du ansöker om licensen upp ett meddelande om att du saknar UCI-ID. Mejla då omgående till kansli@scf.se – ange UCI-ID i ämnesraden. Skriv endast namn, föreningstillhörighet och födelsedata och att du saknar UCI-ID. Vi skickar löpande uppgifterna till UCI som sedan återkopplar med ett individuellt UCI-ID. Gör detta i god tid, för närvarande tar detta cirka tre veckor.

Vad är UCI-ID?

  • Säsongen 2017 införde UCI ett  personligt ID-nummer. Licensens tidigare UCI kod (nationalitet + födelsedatum, t.ex. SWE 891012) har ersatts av en unik elvasiffrig kod, som kommer att vara knuten till den personliga licensen och ersätter det svenska licensnumret, se nedan. UCI-ID ska from nu alltid användas vid anmälan till tävling.
UCI-ID---licensnumret

UCI DataRide
Ovan är del i UCI:s nya plattform, UCI Data Ride, som kommer att innehålla all viktig information kring cykelsporten – tävlingsresultat, ranking, information om cykelteam, tävlingsevenemang med mera. Resultatrapportering blir en viktig del i detta arbete. Tävlingsarrangörer av internationella UCI-tävlingar kommer att få förberedda mallar för att kunna skicka in tävlingsresultat elektroniskt direkt till UCI.

TACK för att ni redan nu tar del av UCI.s information om UCI DataRide nedan, den är viktig att känna till, i synnerhet för arrangörer av UCI-tävlingar.

UCI DataRide Info – organiser timing EN