Alla grenar

UCI – nytt för 2017

Under 2017 kommer UCI med flera nyheter. Några av dem börjar gälla redan 1 januari!

  • UCI har infört ett personligt UCI ID. Licensens tidigare UCI kod (nationalitet + födelsedatum, t.ex. SWE 891012) ersätts av en unik elvasiffrig kod, som kommer att vara knuten till den personliga licensen och ersätter det svenska licensnumret.
  • Hur får jag ett UCI-ID? Om du löste licens 2016 får du automatiskt ett UCI-ID när du ansöker om ny licens. Du som inte haft licens 2016 får när du ansöker om licensen upp ett meddelande om att du saknar UCI-ID. Mejla då omgående till kansli@scf.se – ange UCI-ID i ämnesraden. Skriv endast namn, föreningstillhörighet och födelsedata och att du saknar UCI-ID. Vi skickar löpande uppgifterna till UCI som sedan återkopplar med ett individuellt UCI-ID. Gör detta i god tid, för närvarande tar detta cirka tre veckor.
  • Ny licenstyp. ”Women Under 23” är nu en egen licenstyp, tjejer mellan 19 och 22 år ska from januari ha U23-licens.
  • UCI-ID ska from 2017 användas vid anmälan till tävling. Se nedan.
UCI-ID---licensnumret

UCI DataRide
Ovan är del i UCI:s nya plattform som just nu sjösätts. UCI DataRide kommer att innehålla all viktig information kring cykelsporten – tävlingsresultat, ranking, information om cykelteam, tävlingsevenemang med mera. UCI kommer löpande under 2017 att informera alla berörda parter såsom tävlingsarrangörer, kommissarier, tidtagare etcetera om hur hanteringen och insamlingen av resultat och beräknigen av ranking ska gå till. Vi vet redan nu att resultatrapporteringen blir en viktig del i detta arbete. Tävlingsarrangörer av internationella UCI-tävlingar kommer att få förberedda mallar för att kunna skicka in tävlingsresultat elektroniskt direkt till UCI.

TACK för att ni redan nu tar del av UCI.s information om UCI DataRide nedan, den är viktig att känna till, i synnerhet för arrangörer av UCI-tävlingar 2017 och framåt.

UCI DataRide Info – organiser timing EN