Alla grenar

Ansökan om sanktion

Svenska Cykelförbundet sanktionerar tävlingsarrangemang utifrån ett antal kriterier som ska garantera ett säkert arrangemang. Alla deltagare och funktionärer är dessutom försäkrade om något skulle inträffa. Arrangören förbinder sig att följa Svenska Cykelförbundets regler och säkerhetsföreskrifter vid ett sanktionerat lopp.

Hur ansöker man om sanktion?
För att ansöka om sanktion måste den arrangerande föreningen vara medlem i SCF och registrera sin ansökan i tävlingskalendern, Swecycling online, samt ha utsett en utbildad tävlingsledare (gäller ej motionslopp). Om en tävling är sanktionerad framgår det genom att den finns med som godkänt arrangemang i tävlingskalendern. Tänk på att ansöka om sanktion i god tid!

Varför sanktion?
Tävlingar och motionslopp som sanktioneras av SCF omfattas av en olycksfallsförsäkring som ingår i sanktionsavgiften. Försäkringen gäller både deltagare och funktionärer. Tävlingen får exponering via den nationella tävlingskalendern (swecyclingonline). Arrangören får ta del av tävlingsadministrativa systemet med möjlighet att bland annat hantera anmälningsavgifter, startlistor, resultat och ranking. SCF kan även bistå med stöd och bollplank i frågor gällande arrangemanget. Genom att sanktionera tävlingen kan licensierade cyklister delta på tävlingen. (enligt tävlingsreglerna TR 1.2.019 är det är inte tillåtet för licensierade cyklister att delta i tävlingar som inte är sanktionerade av SCF. Deltagande på icke-sanktionerade lopp kan medföra disciplinåtgärder för licensierade cyklister.

Läs mer om vilka försäkringar som gäller för SCF:s medlemmar och om sanktionsavgifter.