Alla grenar

Ansökan om sanktion

Sanktion betyder att förbundet godkänner tävlingen och att man som arrangör förbinder sig att följa Svenska Cykelförbundets regler och säkerhetsföreskrifter. Alla deltagare och funktionärer är dessutom försäkrade om något mot all förmodan skulle inträffa.

Hur ansöker man om sanktion?
För att ansöka om sanktion måste den arrangerande föreningen vara medlem i SCF och registrera sin ansökan i det tävlingsadministrativa systemet Swecycling online. För att få sanktion av tävling (gäller ej motionslopp) måste utbildad tävlingsledare väljas.

Läs mer om hur man gör i Manual licenser 2017

Läs mer om försäkringar och sanktionsavgifter. 

Icke sanktionerade lopp
Det är inte tillåtet för licensierade cyklister att delta i icke sanktionerade tävlingar enligt TR 1.2.019. Cyklisten riskerar en månads avstängning och böter enligt TR 1.2.021. En sanktionerad tävling kan endast arrangeras av en förening ansluten till SCF.

Länk till det tävlingsadministrativa systemet Swecycling Online.